66761. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szines lemezek előállítására magnézia- klórmagnézium- cementből

szénhamuval, futóhomokkal, őrölt kvarccal, i nyers szénsavas [mésszel, folypáttal, zsír­kővel és máseffélével keverünk és ezen ke­verékből 28—30° Bé-s magnéziumklorid­lúggal sűrű pépet készítünk. Ezt a pépet a formába öntjük és benne simitókéssel egyen­letesen elosztjuk. Nagyobb lemezeknél célszerű a folyékony magnézia-klórmagnéziumcementbe az agyag­ból vagy másefféléből készült, a (b) keret­nél kisebb és alacsonyabb (o) lemezt ágyazni, amelyet előzőleg klórmagnóziumlúggal itat­tunk át oly célból, hogy szívó hatást ne gyakoroljon. Hogy a (c) lap a lágy cementbe túlságosan mélyen ne sülyedhessen, alkal­mas helyeken apró (d) homokkődarabkákat ágyazhatunk be a (c) lap támaszai gyanánt A cement lekötése után a találmány ér­telmében az öntvényt az (a) alaplemezzel és a (b) kerettel együtt vízfürdőbe helyez­zük. Ezen kezelés tartama a lemez vastag­ságának megfelelően változtatandó; túlsá­gosan rövid áztatás épen úgy befolyásolja a lemez tartósságát (amennyiben a lemez megrepedezik és fölhajlik) mint amennyire a túlhosszu áztatás is árt a lemeznek. A vízfürdőben való kezelés után az öntvény könnyen és tisztán választható el az fa) alaplemeztől ós a (b) kerettől. Kb. 24 órai szárítás után a lemez díszített fölületét cél­szerűen szappanoldattal kenjük be és gyor­san ismét lemossak. A szappan a lemez pórusaiban oldhatatlan magnéziaszanpanná alakul át. Teljes megszáradás előtt a lemez díszített fölülete fehér kivirágzással vonó­dik be, amelyet célszerűen pasztával való csiszolás útján távolítunk el. Erre a célra kiválóan alkalmas paszta két rész parafin­ból, egy rész sztearinból és egy rész méh­viaszból áll, mely alkatrészeket 2 rész ter­pentin és 1 rész petróleum elegyében víz­fürdőn föloldjuk. A lemezt a díszített oldalán fémsó-oldat­tal, réz- vagy ferroszulfáttal vagy máseffé­lével kenjük be, mikor is a megfelelő fém a lemez fölületére finom elosztásban csapó­dik le. Ha a relieflemezeknél kettős szín­hatást akarunk elérni, akkor a relief mé­lyedéseibe fixáló oldattal kevert valamilyen alapfestéket, pl. zöld vagy kék patinát he­lyezünk. Fixáló oldat gyanánt pl. híg króm­enyvoldat szolgálhat; szárítás alkalmával a lemezt napfénynek tesszük ki a krómenyv oldhatatlanná tétele céljából. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás tartós lemezek előállítására mag­nézia-klórmagnéziumcementből üveg- v. másefféle alaplemez és a lemezre helye­zett öntőkeret alkalmazása mellett, jel­lemezve azáltal, hogy a cement lekötése után az Öntvényt a kerettel és alaple­. mezzel együtt vízfürdőbe helyezzük,, ezután a lemez díszített fölületét fém^ sóoldattal kenjük be és végül célszerűen paraffint, stearint és máseffélét tartal­mazó pasztával ledörzsöljük. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganatosí­tási módja, jellemezve azáltal, hogy ket­tős színhatású relieflemezek előállítása céljából, a relief mélyedéseibe, fémsó­oldatokkal való kezelés után, fixáló ol­dattal pl. króm-enyvoldattal kevert alap­festéket viszünk be. ,1 rajzlap melléklettel.; PAU>£ RÉSZVÉNY 1ÁR8ASÁQ NYOMDÁJA JI.DAPE8TE*

Next

/
Thumbnails
Contents