66469. lajstromszámú szabadalom • Propellerhajtás légi járművek, különösen aeroplánok számára

Megjelent 191ő. évi február lió 23-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66469. szám. V/h. OSZTÁLY­Propellerhajtás légi járművek, különösen aeroplánok számára. PORSCHE FERDINÁND IGAZGATÓ WR.-NEUSTADTBAN. A bejelentés napja 1913 november hó 2í-ike. Elsőbbsége 1912 augusztus hó 31-ike. A jelen találmány légi járművek, külö­nösen aeroplánok számára szolgáló oly propellerhajtásra vonatkozik, melynél a propellertengelyt két mótor hajija, me­lyek a propellertengelyt működtelő dife­renciális hajtóművel kikapcsolható kap­csolások segélyével vannak összekötve. A találmány abban áll, hogy a kapcsolá­soknak kilcapcsolási mozgása által a dif­ferenciális hajtóműnek megfelelő áttételi kereke rögzíttetik. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. A (1) propellernek hajtására két (2, 3) mótor van elrendezve, melyeknek (4, 5) lendítőkerekei kúpos kapcsolásoknak egyik fele gyanánt vannak kiképezve. A (4, 5) lendítőkerekek előtt a kinyitható (6) tok van elrendezve, melyben a mótortenge­lyeknek meghosszabbításait képező (7, 8) tengelyek szabad végükkel vannak ágyazva. A (7, 8) tengelyeken az eltolható (9, 10) kapcsolási felek vannak elren­dezve és azokkal horony- és borda se­gélyével összekötve. A (9,10) kapcsolási fe­leknek mindegyike egy-egy (11, 12) fé­kezőkúppal van ellátva, mely (4, 9), ill. (5, 10) kapcsolásoknak kikapcsolt hely­zeténél a (6) tokon elrendezett (13), ill. (14) fékezőkúppal kapcsolódik és így a megfelelő (7), ill. (8) tengelyt rögzíti. A (11, 12) fékezőkúpok esetleg közvetlenül a (9, 10) kapcsolási feleken rendezhetők el. A (7, 8) tengelyek közötti térben a (6) szekrényben az (1) propellerrel konaxiá­lis hajtómű van elrendezve. A külső (17) kúpkeréknek (16) tengelye egyrészt a tok­falban, másrészt az üreges (18) propeller­tengelyben van ágyazva és a fölékelt (19) fogaskereket hordja, mely a (2) mótor (7) tengelyén elrendezett (20) fogaskerék­kél kapcsolódik. A másik, a propellerrel konaxiális (21) kúpkerék a (17) kúpke­réknek (16) tengelyén lazán ül és a (22) fogaskerékkel van összekötve, mely a másik (3) mótor (8) tengelyének (23) fo­gaskerekével kapcsolódik. A differenciális hajtóműnek körülfutó (24) kúpkerekei lazán vannak a (25) harántengelyre sze­relve, mely az ürös (18) propellertengely­lyel összekötött (26) karokban vagy egy csészében van ágyazva. A (25) haránt­tengely a (16) tengely átbocsátása céljá­ból ki van görbítve vagy pedig egy kö­zépső (27) gyűrűvel van ellátva. A működési mód a következő.: A (4, 9) és (5, 10) kapcsolásoknak be-

Next

/
Thumbnails
Contents