66115. lajstromszámú szabadalom • Berendezés agglomeráló kemencékben a lerakódások megakadályozására ill. megszüntetésére

Megjelent li)14. évi december hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 66115. szám, XII/b. OSZTÁLY. Berendezés agglomerálókemencékben a lerakodások megakadályozására, illetőleg megszüntetésére. H. STAHLER, TECHNISCHES BUREAU CÉG NIEDERSCHELDENBEN. A bejelentés napja 1913 december hó 4-ike. Az ércek pörkölésére szolgáló forgó agglomerálókemencéknél, azok alsó, lej­tős vége felé, a pörkölendő anyag növe­kedő fölmelegedésének megfelelően, mái­rövid idei üzem után, kérges lerakódás keletkezik azok belső falain. E lera­kódás az üzem folyamán folytonosan fokozódik és már néhány nap múlva olyan vastagságot ér el, hogy a kemen­cét ezen lerakódás eltávolítása céljából üzemenkívül kell helyezni. Rendszerint a kemencét ez okból hetenkint legalább is k<; !szer üzemenkívül kell helyezni és le kell hűteni. A kemencék igen nagy hosszú­sága mellett, mely átlagban körülbelül 30 métert tesz ki 2 méter belső átmérő mellett, a lerakódás hossza körülbelül az alsó 4—5 méter hosszúságra terjed. A kemence üzemenkívül helyezése, lehűtése és a lerakódás eltávolítása mindenkor több, mint 24 órai időveszteséget okoz. Ennek következménye a tetemes költ­ség, valamint a szintén tetemes üzemi-és szénveszteségek. A gyakori kiütögetés folytán végül természetesen a kemence bélése is sokat szenved úgy, hogy a bé­lés már néhány hónap alatt tönkremegy és megújítandó. Javasolták már, hogy a forgó csöves kemencék belső falának lekaparására köralakú kapaiókkal fölszerelt végnél­küli láncot alkalmazzanak, melyet úgy vezetnek a kemencén keresztül, hogy a kaparok a kemencebélést érintik és az arra tapadt lerakódásokat lekaparják. E berendezés azonban tetemes hátrányok­kal jár, főleg, hogy a falról eltávolítandó kéreggel együtt egyszersmint a kemence fenekén lévő pörkölt anyag is részben kihuzalik. Továbbá az ilyen kaparok a kemence bélését nagymértékben meg­támadják, minthogy a lánc lehajlik és a belesbe behatolni igj'ekszik. Ezáltal még a bélés részei is belekerülnek a pörkölt anyagba. E hátrányokat a jelen találmány tár­gya megszünteti, melyet az alábbiakban részletesen leírunk. A berendezés lényegében egy hosszú, a kemencén kívül ágyazott és ebbe be­nyúló karból áll, mely alkalmas vágó vagy ütőszerszámokkal van borítva. E kart folytonosan párhuzamosan a ke­mence tengelyével, a kemencebélés kö­zelében, annak hosszában ide-oda vezet­jük és ezzel a pörkölt anyag minden-

Next

/
Thumbnails
Contents