64432. lajstromszámú szabadalom • Váltóhajtás erőkocsik és hasonlók részére

t Megjelent 1Ü14. évi junius hó 25-én. MAGY. szabadalmi KIK. hivatal SZABADALMI LEIRAS 644B2. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Váltóhajtás erőkocsik és hasonlók részére. gottl ágoston magánzó és loos ferenc mechanikus karlsbad/m fischernben. A bejelentés napja 1913 május hó 14-ike. Elsőbbsége 1912 junius hó 18-ika. Jelen találmány tárgya erőkocsik és ha­sonlók részére való váltóhajtás, melynél a hajtó és hajtott tengely közé egy dörzs­hajtás és egy többszörös áttételihajtás van beiktatva. A dörzshajtás a sebességfoko­zatok számának megfelelő számú dörzs­tárcsából áll, melyek mindegyike külön­külön kapcsolatba hozható a hajtóten­gellyel és mindegyik egy külön áttételi­hajtással van tartósan összekötve, A dörzs­tárcsák kapcsolása célszerűen fölosztott, a hajtótengellyel összekötött dörzsgyűrük segélyével történik, melyek összenyomá­suknál a kapcsolást eszközlik. A gyürük ezen összenyomását vagy zárását előnyö­sen szorítópofák csoportja végzi, melyek a vezetőülésből a kívánt dörzstárcsára tolhatók, zárhatók és nyithatók. A csatolt rajzok a találmány tárgyának példaképeni kiviteli alakját az 1. ábrán hosszmetszetben mutatják. A 2. és 3. ábra két az 1. ábra 2—2, illetve 3—3 vonala szerinti keresztmetszetet áb­rázol, az 1. ábrabeli nyilak irányában nézve. A váltóhajtás föltüntetett kiviteli alakja a dörzshajtás részére való (1) tokból áll. Az (1) tok a mótor (2) lendítőkerekével van összekötve, melynek tengelyét, azaz a hajtótengelyt (3) jelzi. Az (1) tokban a lengő (4) csapok vannak ágyazva, melyek az (5) csúszódarabbal forgathatóan van­nak összekötve. Az (5) csúszódarab a (6) csúszóhüvely mentén tengelyirányban, pl. a (7) rúd segélyével eltolható. A (7) rúdat a (8) futógyürü köti össze az (5) csúszó­darabbal. Az (1) tokon belül a (9, 10, 11, 12) dörzstárcsák és a (9', 10', 11', 12') dörzsgyűrük vannak elrendezve, mely utóbbiakat egy-fegy (12") rúgó széjjel­nyomja. A dörzstárcsák közül a (9) tárcsa a (13) tengelyre és a (10, 11, 12) tárcsák a (13) tengelyhez központos (14, 15, 16)' üreges tengelyekre vannak fölékelve. A dörzstárcsák száma megfelel az előre- és hátrahaladásra választott sebességfokoza­tok számának. A föltüntetett kiviteli alak­nál a (9, 10) és (11) tárcsák az előrehala­dásra alkalmaztattak és pedig a (9) tárcsa a legnagyobb sebesség részére, míg a (10) és (11) tárcsa két további, csökkenő se­bességű fokozat részére. A (12) tárcsa a hátrafelé való haladásra szolgÉfl. Mind­egyik (4) lengőcsapra egy (17) szorítópofa (2. ábra) van fölékelve. Mindegyik (4) j lengőcsapon egy a lengőcsappal forgat-

Next

/
Thumbnails
Contents