63629. lajstromszámú szabadalom • Fölsőrész nyomógombzárak számára

Megjelent 1914. évi május Uó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 6B629. szám. I/i OSZTÁLY. Felsőrész nyomógombzárak számára. WALDES & C° CÉG WRSCHOW1TZBAN. A bejelentés napja 1913 május hó 24-ike. A nyomógombzárak fölső részeibe eddig, ha csak azok, vagy a gombfejek rugalmas szervek gyanánt nem voltak kiképezve, rugókat helyeztek és pedig oly módon, hogy a rúgok a fölső részből a kisajtolt süveg szélének közelében elrendezett U-alakú lép­csőn ültek vagy pedig végeikkel a süveg szélén alkalmazott kerületi hasitékokon át húrszerűen a süveg belsejébe nyúltak. A találmány a nyomógombzárakhoz való fölsőrésznek'oly kivitelére vonatkozik, amely­nél a rúgók az utóbb említett módon van­nak elrendezve. A találmány abban áll, hogy a gombrész bebocsátására szolgáló nyílás szűkebb, mint a süvegnek a rúgóágak be­bocsátó hasíték'ait tartalmazó része és a süveg a gomfejnek annyi játékot enged, hogy a gombfej, oldalirányú eltolás esetén korábban vagy ugyanakkor támasztatik meg, a bebocsátó nyílás szélén, mint a süveg belsejében, mielőtt még a húzóerő irányá­ban fekvő rúgóág a hasítéfcából kinyo­matnék. Ennélfogva a kisajtolt süvegnek a gomb­fej átbocsátására szolgáló keresztmetszetét nem, mint eddig, a hasítékoknak a fölső­rész tárcsájához közelebb fekvő (alsó) szé­szélei határozzák meg, hanem a hasítékok a süveg kiugró széle mögé vannak hátra­tolva és el vannak fedve úgy, hogy a gomb­fejet a föllépő húzási igénybevételekkel szemben nem csupán a rúgóágak támaszt­ják meg. A mellékelt rajz 1. ábráján az eddig szokásban volt fölső­rész, a 2. ábrán pedig a fölsőrésznek a talál­mány szerinti kivitele van példa gyanánt föltüntetve. Az ismert berendezés (1. ábra) az (e) gombrészből, az (a) fölsőrészből, a kisajtolt (b) süvegből és a (c) rugóból áll, melynek ágai a süveg hasítékán keresztül annak belsejébe nyúlnak. Az (1) nyíl irányában az (e) gombra gyakorolt húzás folytán a gomb a süveg belső falához támaszkodik ós az erő a (1') irányvonalában fekvő támaszko­dási pont körül elbillen. Mivel a bebocsátó nyílás (d) széle az (e) gombtól túlmessze van, a gomb alsó része, főként ha alámet­szett, nincs megtámasztva s ennekfolytán az (1) nyíl irányában ható húzóerő esetében a (2) erőkomponens végre is a gombzár ki­oldódását idézi elő. Ha azonban, mint a 2. ábra mutatja, a találmány szerint az (e) gombrész (f) be­bocsátó nyílása szűkebb, mint a süvegnek a rúgóágak bebocsátó hasítékait tartalmazó

Next

/
Thumbnails
Contents