63097. lajstromszámú szabadalom • Gyógyszertartalmú gőzzel táplálandó gőzfürdőszekrényhez való gőzkazán

Megjelent 1914. évi április lió 18-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 63097. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Gyógyszertartalmú gó'zzel táplálandó gó'zfürdó'szekrényhez való gó'zkazán. HEILMANN ADAM KERESKEDŐ NÜRNBERGBEN. A bejelentés napja 1913 junius hó 6-ika. A találmány tárgya gyógyszertartalmú | gőzzel táplálandó gőzfürdőszekrényhez való gőzkazán, amelyben a gőz sziták között fekvő gyógynövényeken áramlik keresztül. A találmány célja abban van, hogy a gyógy­növényeket tehermentesítse és hogy a gyógy­növényteret úgy képezzük ki, hogy az a növények mennyiségéhez, valamint azok üzemközben való megduzzadásához alkal­mazkodhassék és a szitáknak az üzem köz­ben megduzzadó növények által való el­dugulása, valamint a gőzáramlás akadályo­zása elkerültessék. Ezt azáltal érjük el, hogy a növényeket lefedő szitafödelet rugal­masan a kazánfalnak nyomódó karokon és magassági irányban beállíthatóan rendezzük el. A találmány további célja, hogy a nö­vények gőzölésénél lecsöpögő nedveknek az üzem megszakítása nélkül való hasznosítá­sát tegye lehetővé, amennyiben a nedveket a találmány szerint a gőznyomás segélyével a növényekhez visszaszállítjuk, vagy pedig egy azok fölött fekvő térbe vezetjük. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak iiárom példaképem foganatosítási alakja van föltüntetve, még pedig az 1. ábra oly kazán metszete, amely egy beakasztott, a magassági irányban beállít­ható szitafödéllel van ellátva, azonban nem bír nedvvisszavezetéssel, a 2. ábra oly kazán metszete, amelynél a szitafödél mindenkori helyzetétől függ, hogy a nedvek a növényekbe vezettetnek-e vissza vagy pedig az ezek fölött fekvő gőztérbe, a 3. ábra oly kazán metszete, amelynél a lecsöpögő nedvek a szitafödél helyzetétől függetlenül vezethetők a növényekbe vagy pedig a fölső gőztérbe, a 4. ábra a 2. ábra A—B vonala szerinti metszet, míg az 5. ábra az új kazánnak a fürdőkészülékbe való beépítését tünteti föl. Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál a (b) szitafenéken fekvő (c) növények fölött az (a) fedél foglal helyet, amely a találmány szerint a (d) kazánfalhoz rugalmasan hozzá­nyomódó (f) karokra van fölfüggesztve, mi­mellett magassági helyzete a karok (h) ré­seiben vezetett (d) rögzítőcsavarok segélyé­vel változtatható. A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál az (a) szitafödelet hordozó ugyancsak rugalmasan a kazánfalhoz nyomódó (f) karok az (i) kazánfödélen keresztül vannak vezetve, oly célból, hogy üzem közben a szitafödéllel együtt kívülről utánaállíthatók legyenek. A 3. ábrabeii kiviteli alaknál a rugalmas (f") karok nincsenek a kazánfödélen keresztül­vezetve, mert ezen kiviteli alaknál a le­csöpögő nedveknek visszavezetése céljából

Next

/
Thumbnails
Contents