62991. lajstromszámú szabadalom • Újítások maguktól fútó (automobil) torpedókon

Megjelent 11)14. évi április hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62991. szám. XlX/f. OSZTÁLY. Újítások maguktól futó (automobil) torpedókon. LEMALE CHARLES MÉRNÖK PARISBAN. A bejelentés napja 1912 december hó 23-ika. Elsőbbsége 1912 január hó 9-ike. A maguktól futó (automobil) torpedókat erejük és hatókörük növelése szempontjá­ból előnyösnek bizonyult gázturbinákkal működtetni, amelyek t. i. ugyanakkora térszükséglet mellett nagyobb hajtóerőt szolgáltatnak, mint a dugattyús motorok. Az ekként mozgatott torpedókban a gázok elégetése igen magas hőmérsékleten alkalmas generátorban történik, s az először víz befecskendezésével lehűtött gázok újabb hűtésnek vettetnek alá akként, hogy, mielőtt a turbina lapátjaihoz élnének, az odavezető fúvókákbán expandálnak. Minthogy azonban a víz­szükséglet meglehetős jelentékeny, a tor­pedókat a bennük elrendezett víztartár nvok igen megterhelik . A jelen találmány célja ennek a hát­ránynak kiküszöbölése a tenger vizének fölhasználásával, amelyet külön szivattyú segítségével nyomunk be. A víz azután szűk nyílásokon a generátorba hatol, ahol gőzzé válik s a tűztér gázaival keveredik. A hajtó íluidumot a turbinába vezető fúvókák, a hajtóerő csökkentése végett, hegyes orsók segítségével elzárhatok. Hogy már most a víz mennyiségét a mű­ködésben tartott fúvókák számai szerint szabályozhassuk, a jelen találmány értel­mében egy dugattyút alkalmazunk, amely megfelelő számú vízbefecskendő nyílást eltorlaszolhat. Azonfölül, hogy a torpedó pályájának végén a víz a toi’pedó egész belsejét el ne árassza, oly berendezést is alkalmazunk, amely tömítőleg elzárja a gázok kiömlési nyílásait, mihelyt a generátor megszűnik működni. A mellékelt rajzon az 1. ábra a generátorba vizet fecskendez» nyílások szabályozó berendezését, a 2. ábra pedig a torpedó belsejét tömítő­leg elzáró berendezést tünteti föl. A folyékony tüzelőanyag elégetése alkal­mas égők segítségével az (A) tűztérben történik. A nem ábrázolt szivattyúval szál­lított tengervíz a (B) vezetéken nyomul be, amely az (N) kiürítőszeleppel van föl­szerelve és a generátor alsó részét körül­vevő (G) térbe vezet. A víz ebben a térben erősen fölmelegszik és megszabadul tisztá­­talanságaitól, amelyek a tálalakú (D) fenéken, lerakódnak, s abból könnyen el­­távolíthatók. A (C) térből a víz egyrészt az (E, F) nyílásokon, másrészt a (G) nyí­lásokon, a (H) hengeres kamrán és a több sorban elrendezett (H\ H", II ) nyílásokon keresztül mozog tovább. A (H\ H% H3) nyí­lások között a (H) kamra falának külső oldalán több fokszerű (V) kiugrás van ki­

Next

/
Thumbnails
Contents