62855. lajstromszámú szabadalom • Beállítószerkezet erőhajtású földmívelőgépekhez

Megjelent 1914. évi március iió 31-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62855. szám. X/a. OSZTÁLY. Beállítószerkezet erőhajtású földmívelőgépekhez. WYLES ALBERT FÖLDMŰVES LEEDSBEN. A bejelentés napja 1913 február hó 24-ike Elsőbbsége 1912 február hó 28-ika. A találmány tárgya kerékbeállítószerke­zet eröműves talajmegmunkáló gépek, pl. mótorekék számára, melyeknek hajtott kerekei a kocsikerethez képest emelendők vagy sűlyesztendők. Már több berendezést ajánlottak oly cél­ból, hogy az emelés és siilyesztés a haj­tott kerekek meghajtását ne zavarja. Ajánlották pl. a hajtott kerekek tengelyé­nek íves kulisszákban való vezetését, to­vábbá e kerekeknek oly forgattyútenge­lyekre való szerelését, melyek alkalmas kapcsolat révén a mótortengelyről voltak előállíthatók. Megpróbálták továbbá a ke­rekeknek kéziemelővel működtetett lengő karokon való ágyazását, hogy á keretet a talajtól emelni s a kerekeket egyidejűleg a közvetlen meghajtásra kapcsolni lehessen. A jelen találmány értelmében mind­egyik hajtott kerék egy külön emelőre vagy lengő karra van ágyazva, melynek másik vége a gépkeret egyik végéhez van kapcsolva úgy, hogy ehhez képest elfor­dulhat; ezáltal lehetséges mindegyik kö­reket a többitől függetlenül emelni vagy sülyeszteni s ezáltal a talaj egyenetlen­ségeit kiegyenlíteni. Mindegyik említett kar oly emelővel van kapcsolva, mely a kocsivezető kezeügyébe nyúlik úgy, hogy ez a kerekeket a gép járta közben is be­állíthatja, pl. fogas szektor és zárókilincs vagy csigahajtómű stb. révén. A meghajtás oly elrendezésű, hogy a hajtott kerekek bármely helyzetében haté­kony. E célból a kerekeket ágyazó karok a mótoráttétel tengelyével konaxiális ágya­zásuak; így pl. láncáttételnél a kar forgás­csapjára két lánckerék van erősítve s az egyik kerék lánca a mótortengely egy lánckerekével, a másik kerék lánca pedig egy a megfelelő hajtott járókerék agyára ékelt lánckerékkel működik össze. E he­lyett azonban a kar forgáscsapjára fogas­kereket is lehet szerelni, mely közvetve vagy közvetlenül egyrészt a mótortengely egy fogaskerekével, másrészt a hajtott járókerékkel egyesített fogaskerékkel fog össze. Minden más áttétel is használható, hacsak gondoskodunk arról, hogy az át­tétel axiális központja a hajtott kereket ágyazó kar forgás-axisával összesen. Hogy az áttétel mozgását kiegyenlítsük akkor, ha az egyik kerék magassági hely­zetét, pl. egy a túlsó oldalon lévő kerékhez képest elállítjuk, a fő fogaskerék tengelyt (t. i. azt, amelyik a kereket ágyazó karok forgásaxisával konaxiális) differenciális hajtóművet szereljük föl úgy, hogy az át-

Next

/
Thumbnails
Contents