62841. lajstromszámú szabadalom • Háztartási dagasztókészülék

Megjelent 1914. évi március hó 28-án. MAGY. gén* KIR. SZABADALMI jBa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62841. szám. XVIII,'a. OSZTÁLY. Háztartási dagasztókészülék. TROLLE-BONDE GUSZTÁV GRÓF TROLLEHOLMBAN. A bejelentés napja 1913 május hó 4-ike. A jelen találmány tárgya háztartási da­gasztókészülék, mely bármilyen tésztának gyúrását, elkészítését és a sütőpléhre fo­nalakban való kinyomását teszi lehetővé, anélkül, hogy ezen műveletek közben a tészta kézzel érintkezésbe kerülne. Oly keverő- és dagasztóteknők, melyek­nél egy a készülék belsejében elrendezett kar végzi a tészta dagasztását és melyből végül a tészta csiga segélyével távolíttatik el, továbbá oly keverőteknők, melyeknek bizonyos hajlást lehet adni, magukban véve már ismeretesek. Az ismeretes szer­kezeteknél azonban a tészta csak egy tolattyúnak vagy más zárószervnek nyi­tása után kerül a kiszorítószerkezethez, vagy pedig kézzel, vagy különleges szer­számokkal kell a dagasztószerszámokról a tésztát eltávolítani. Mindezen hátrányokat a jelen talál­mány értelmében oly módon küszöböljük ki, hogy a tésztát előbb egy ismert szer­kezetű dagasztókészüléken átmjunkáljuk, azután a teknő billentése által a tésztát a kiszorítócsigához vezetjük, ahonnan fonal alakjában kerül a sütőpléhre. A találmány tárgyának előnye a kiszorítócsigának a dagasztóteknőben való különleges elren­dezésében áll, ugyanis azt a teknő falának fölső részében egy bemélyedésben helyez­zük el. Ezáltal lehetségessé válik a tésztát a teknő alsó részében a dagasztókarral keverni és átdolgozni, anélkül, hogy a tészta eközben a kiszorítócsigával érintke­zésbe kerülne; azután a tésztát kelésnek engedjük át, végül a teknő megbillentése által a kinyomószerkezethez juttatjuk, mely a teknő kiürítése közben egyidejűleg még a tészta szükséges utángyúrását is eszközli. A találmány tárgya a mellékelt rajzon egy példaképem foganatosítási alakjában van föltüntetve, még pedig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán függélyes hosszmetszetben. Az (1) teknő, mely egy ismert kivitelű keverővel van ellátva, a (2) csapok se­gélyével a (3) keretben vagy állványban billenthetően van fölfüggesztve. A teknő falában az egyik oldalon fölül egy bemé­lyedés van kiképezve, mely egy kicserél­hető, tölcsér alakú (4) száj darabban vég­ződik. Ezen bemélyedésben van az (5) kiszorítócsiga elrendezve, mely kívülről a (6) forgattyú segélyével hozható forgásba. A kiszorítócsiga és a száj darab ugyan­úgy az edényre szorosan illő födélben vagy más alkalmas módon is elrendez-

Next

/
Thumbnails
Contents