62547. lajstromszámú szabadalom • Nyújtóberendezés rövidszárú rostok fonására szolgáló gépekhez

Megjelent 1914. évi február hó !£0-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62547. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY­Nyújtóberendezés rövidszálú rostok fonására szolgáló gépekhez. SMITH THOMAS WILLIAM MÉRNÖK BOLTONBAN. A bejelentés napja 1913 február hó 21-ike. Találmányom rövidszálú rostok fonására szolgáló fonógépek hyújtófejeiben lévő hen­gerek elrendezésére vonatkozik, melynél kis átmérőjű nyújtó hengerpárok vannak egy­máshoz szoros közelségben elrendezve. Pamutszálaknak fonógépben való nyújtá­sánál szokásos a nyújtóheDgereket egymás­tól valamivel nagyobb távolságban elren­dezni, mint amilyen a szálhossz, vagy a durva előfonatban lévő hosszabb szálak hossza. Rövid szálú pamut, vagy pamuthulladék nyújtásánál azonban, midőn a szakái főleg rövid szálakból áll, kis mennyiségű hosszabb szállal keverve, azt találtam, hogy a leg­jobb eredményeket akkor érem el, ha a hengereket a rövidebb szálak nyújtására alkalmasan rendezem el és gondoskodom arról, hogy a hosszabb szálakat a mellső hengerpár a hátsó hengerpáron keresztül húzza, vagy tolja, mimellett a mellső hen­gerpárt oly módon képezem ki, hogy a szálakat jobban megragadhassa. Ezen rend­szer alkalmazható sorban több hengerpárra, mimellett gondoskodni kell arról, hogy min­den következő hengerpár erősebben és erő­sebben ragadja meg a szálakat, mint a megelőző. A találmány lényegében szorosan egymás mellé helyezett nyújtóhengerek, továbbá súly­nyereg és súlyhorgok elrendezésében áll' me­lyek a hengerek kívánt, terhelésének előidé­zésére szükségesek. A nyújtóhengerek a kö­vetkezők : két, kis átmérőjű hátsó henger, az alsó hátsó henger átmérőjénél nagyobb át­mérőjű alsó mellső henger, az alsó mellső henger átmérőjével kisebb átmérőjű fölső mellső henger és egy második fölső mellső henger, mimellett mindkét fölső mellső hen­ger az alsó mellső hengeren nyugszik-A csatolt rajzon találmányom példaképe vett foganatosítási alakjai vannak föltűn tetve. Az 1. ábra a hengerek elrendezését föltüntető­függőléges hosszmetszet. A 2—7. ábrák a hengerek a hengerek ter­helésére szolgáló különböző elrendezéseket föltüntető oldalnézetek. A 8. ábra az (E) súly nyergek oldal- és fölül­nézete. A 9. ábra az (E) súlynyereg más alakjának oldal- és fölülnézete. A hengerállvány a rendes szerkezetű és az (A, A', B, B', C, C') és (D) hengereket hordja. -Az alsó hátsó (A) és a fölső hátsó (Al> hengert igen kis átmérőjűre készítem úgy hogy a (B, Bl) mellső hengerekhez igea

Next

/
Thumbnails
Contents