62286. lajstromszámú szabadalom • Fémköpenyes lövedék és előállítására szolgáló eljárás

Megjelent 1914. évi január lió 37-én. MAGY. SZABADALMI Kllt. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 62286. szám. XIX/o. OSZTÁLY. Fémköpenyes lövedék és előállítására szolgáló eljárás. SIR ROSS CHARLES HE^RY AUGUSTUS FREDERICK LOCKHART MAGÁNZÓ ROSS-SHIREBEN. A bejelentés napja 1912 julius hó 27-ike-A találmány tárgya oly fémköpenyes lö­vedékekre és ezek előállításukra szolgáló eljárásra vonatkozik, melyeknél a köpeny mindkét végén részben vagy teljesen zárt és pontos meridiánnál bír. A mag tetszés szerint tömör lehet vagy a lövedék belsejében üreg lehet kiképezve. Ismeretesek már fémköpenyes lövedékek, melyeknél e fémköpeny feneke zárt és csúcsa nyitott vagy feneke nyitott és csúcsa zárt. Vadászati célokra ajánlottak továbbá oly lövedékeket is, melyek köpenye fene­kén zárt, mellső végén ellenben nyitott és melyeknél a mag mellső végén üreggel van ellátva, melybe egy üreges nyúlvány van helyezve. Ezen ismert lövedékek egyike sem rendelkezik azonban a jelen lövedék alább ismertetett előnyeivel. A mellékelt rajzon az 1—7. ábrán oly lövedék előállítására való eljárás egymásra következő műveletei lát­hatók, melynél a mag a köpenyt teljesen kitölti, a 8—12. ábrán a 3—7. ábrán föltüntetett műveletek oly lövedéknél láthatók, mely­nek magja a köpenyt csak részben tölti ki; a 13. ábrán az ezen műveletek keresztül­vitelére való gép egy részének hosszmet­szete, a 14. és 15. ábrán pedig két kész lövedek van föltüntetve, melyek egyikénél a mag a köpenyt teljesen, másikánál pedig részben tölti ki. A találmány tárgyát képező eljárás kivi­telénél az (1) köpenyt a (2) kölyü segélyé­vel mindenekelőtt a (3) alakmáson hajtjuk át, hogy annak húzás által a kívánt mére­teket adjuk, mire a (4) magot az (1) kö­penybe dugattyú segélyével besajtoljuk és egyúttal az (1) köpeny alsó részén a csésze­szerű (6) mélyedést létesítjük. A köpeny nyitott mellső részét a (7) kalapácsok segé­lyével a 3—7. ábrán látható módon ková­csolási műveletek egy sorának vetjük alá, hogy a nyitott mellső véget teljesen vagy csaknem teljesen elzárjuk. Erre a célra tetszőleges kovacsológépet használhatunk és a 13. ábrán a jelen célra alkaimas, ismert gép van föltüntetve, mely­nél a (7) kalapácsokat a (8) szíjkorong és a (9) tengely hajtja és a (10) hengerek mentén gyorsan elforgatja. A hengerek a kalapácsoknak gyors ide-odamenő mozgást kölcsönöznek, ami által az (1) köpeny nyi­tott végére gyors egymásutánban ütések

Next

/
Thumbnails
Contents