62278. lajstromszámú szabadalom • Mozgófényképvetítőkészülék, mely a vetítéshez szükséges fényt önmaga szolgáltatja

Megjelent 1914. évi január hó 37-én. _ MAGY. SZABADALMI IÜR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 62278. szám. IX/k. OSZTÁLY. Mozgófényképvetítőkészülék, mely a vetítéshez szükséges fényt önmaga szolgáltatja. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE PHONOGRAPHES, CINÉMATOGRAPHES ET APPAREILS DE PRÉCISION CÉG PÁRISBAN. A. bejelentés napja 1912 szeptember hó 10-ike. Elsőbbsége 1912 február hó 23-ika. A jelen találmány mozgőfényképvetítő­készülékek tökéletesítésére vonatkozik, me­lyeknél a vetítésre szükséges, fényt a film­lefejtő szerkezetet hajtó kéziforgattyú se­gélyével működtetett miágnesgép vagy dinamó által táplált elektromos izzólámpa útján magia a készülék állítja elő. Ilyen vetítőkészülékeknél, melyek kizá­rólag tanítási vagy magáncélokra szolgál­nak, a lefejtést a rendes készülékektől eltérően, szükség esetén pillanatnyilag meg lehet, állítani, oly célbél, hogy a nézők a vetítés egyes érdekesebb részeit, mint álló­képet szemlélhessék. A jelen találmány lényegében az, hogy a film lefejtésének pillanatnyi megállí­tása dacára az álló kép megvilágításához szükséges áramot szolgáltató dinamó vagy mágnesgép tovább forgattatik és pedig az­által, hogy a lefejtőt, valamint a mágnes­gépet vagy dinamót is forgató kézifor­gattyú forgásirányát megváltoztatjuk. Ezen hatás elérése céljából a találmány gyakorlati kivitelére minden elrendezés al­kalmazható, melynél a kézi forgattyú for­gatása a film lefejtését és ezzel egyide­jűleg a dinamó vagy miágnesgép hajtását létesíti. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképen vett kiviteli alakját mutatja, hol az 1. ábra a (saját világítását létesítő be­rendezés oldalnézete, a 2. és 3. ábra a hajtóberendezés kereszt­metszete, illetőleg hosszmetszete. A hajtóberendezés teng1 elye (l)-el van je­lölve, melynek egyik végére a (2) kézifor­gattyú, a másik végére a (3) száj tárcsa van ékelve; utóbbi la (4) hajtószíj útján a (7) lámpa áramát szolgáltató (6) dinamó (5) rotorát forgatja. A (8) továbbító dob, mely a (9) film mozgatására szolgáló tüskéket hordja és lazán ül az (1) tengelyen, a gép (10) áll­ványában van ágyazva. Az (1) tengelyre ékelt és a (12) bevágásokkal ellátott (11) tárcsa a (8) dob belsejében van elren­dezve; minden egyes -bevágásban egy-egy (13) golyó fekszik, a golyókat kiesésükben a (11) tárcsára erősített (14) korong aka­dályozza meg. Ezen elrendezés, melynél a (2) kézifor­| gattyú az 1. ábra szerint az (a) nagy nyíl j irányában forog, egyidejűleg a (3) szíjtár­! csát és a (13) golyók segélyével a (8) do-

Next

/
Thumbnails
Contents