62079. lajstromszámú szabadalom • Frikciós kapcsolás

V Megjelent 1913. évi december hó 27-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBff - HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 62079. szám. V/e/i. OSZTÁLY. Frikciós kapcsolás. ALTENSTEIN ÉS BRANT MÉRNÖKÖK GÉPGYÁRA BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 április hó 9-ike. Az eddig ismert frikciós kapcsolásoknál az 0 a hátrány mutatkozik, hogy a súrlódó fölületek kopásával a rúgófeszültség által előidézett súrlódási nyomás csökken, a rúgó­feszültség szabályozása és a súrlódó fölü­letek utánaállítása nehézkes, a kapcsolás belső szerkezete pedig kedvezőtlen elren­dezésű és nehezen hozzáférhető. A találmánybeli frikciós kapcsolásnál mindeme hátrányok teljesen el vannak ke­rülve, amennyiben a súrlódó lemezekre ható rúgónyomás a rugók teljes kiterjeszkedéséig csaknem teljesen állandó marad, a rugók és a súrlódó lemezek utánaállítása igen egyszerűen eszközölhető, a belső szerkezeti részek kiképzése pedig egyszerű és könnyű hozzáférhetőséget biztosít. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának csuklós emelőkkel és több súrlódó tárcsával ellátott kiviteli alakja van föltüntetve, még pedig az 1. ábra fölső része a kapcsolás hossz­metszete kikapcsolt állapotban, alsó része bekapcsolt állapotban, míg a 2. ábra a kapcsolás keresztmetszetét, a 3. ábra pedig egy részletet tüntet föl. Az (a) tok (al) agyrészével a (v) hajtó­tengelyen van rögzítve. A (c, d) súrlódó tárcsákat, amelyek közül a (c) tárcsa a nyomótárcsát képezi, (z) bordák vezetik, amelyek az (a) tok belső fölületén vannak elrendezve, úgy hogy az (a) tok forgás köz­ben ezen tárcsákat magával viszi. A (g) súrlódó tárcsák négyszögkeresztmetszetben kiképezett (b) menesztőfejen vannak elren­dezve, amely a hajtandó (u) tengely végére van fölékelve. Az (m) csuklós emelők egyrészt a (c) nyomótárcsához, másrészt pedig a (h) födél­hez hozzáöntött (o) konzolokhoz vannak csuklósan erősítve, középső csuklójuk pedig egy (pl) csap segélyével a (p) rugók egyik végével van összekötve. A (p) rugók másik vége az (f) kormányzóemelőkkel és az (n) kapcsolóemelőkkel van egy közös (p2) csap révén csuklósan összekapcsolva, amelyek közül az (f) kormányzóemelők másik vé­gükkel az (ml) csapok révén az (o) konzo­lokhoz vannak csuklósan erősítve, míg az (u) kapcsolóemelők másik vége a (j) kap­csolókarmantyúval áll csuklós kapcsolatban. A (j) kapcsolókarmantyút egy kéziemelő segélyével működtetjük, amely kétoldalt csapok segélyével forgathatóan van az (r) kapcsológyűrűhöz erősítve. Ha a kapcsolást kikapcsolt helyzetéből bekapcsolt helyzetbe akarjuk hozni, úgy a (j) karmantyút az 1. ábra fölső részében

Next

/
Thumbnails
Contents