61918. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható kettős injektor

Megjelent 1913. évi december hó 5 -én . 5 MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61918. szára. V/e/2. OSZTÁLY­Szabályozható kettős injektor. GEBRÜDER KÖRTING AKTIENGESELLSCHAFT CÉG HANNOVER/8 ' LINDENBEN. A bejelentés napja 1913 február hó 17-ike. A jelen találmány tárgya szabályozható kettős injektor, melynél mindkét gőzfúvó­kában a fúvókákon áthaladó gözmennyiség szabályozására szabályozótestek vannak el­rendezve. A találmány újdonsága abban áll, hogy a második fúvóka szabályozóteste akasztóberendezéssel vagy ehhez hasonló berendezéssel van ellátva oly célból, hogy az első fúvóka szabályozóteste zárómozgá­sában megakadályoztassák és a gőznek az első fúvókában való fojtása következtében kisebb vízmennyiség beszívását tegye lehe­tővé, mint amennyi az injektor szabályozá­sára szükséges. Oly kettős injektoroknál, melyeknél a szabályozótestek egy közös, forgattyú- vagy excenterhajtás által működ­tetett orsó segélyével mozgattatnak, a talál­mány által elérni szándékolt cél egyszerű és előnyös módon a forgattyú és excenter­hajtás meghatározott helyzete által érhető el, amennyiben a hajtást oly módon ren­dezzük el, hogy a két szabályozótest nyitó­mozgása, valamint az egyik megakasztása és a másik fojtása a forgattyúhajtás forga­átsakor egyértelműen következik be. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példa­képen vett kiviteli alakjait matatja és pedig mindkét kiviteli alaknál az injektornak csak a fölső, a két (a, al) gőzfúvókából és a hozzátartozó (b, bl) szabályozótestekből álló része van metszetben föltüntetve; az 1. ábra ezenkívül az injektor alsó részében elren­dezett és a szabályozótestekkel összekötött orsót mozgató hajtószerkezetet mutatja. A két (b, bl) szabályozótest a (c) orsóra csuklósan ráerősített (e) keresztrúd (d, dl) kivágásaiban elforgathatóan van elrendezve. A (bl) szabályozótest az 1. ábra szerinti kivitelben a vezetékül szolgáló fölső (f) csapján egy (g) horonnyal van ellátva, melybe a szabályozótest emelésekor egy rúgó által befolyásolt (h) csappanó kapasz­kodik és azt a lefelé mozgás alatt eléggé fogva tartja úgy, hogy az (al) gőzfúvóka mindaddig nyitva marad, míg a (b) szabá­lyozótest lefelé mozgását be nem fejezte. A két szabályozótestet tartó (e) keresztrúd emellett ferde helyzetet vesz föl és a (bl) szabályozótest zárását csak akkor követheti, amikor a (b) szabályozótest már az ülésére került és a (c) orsóra kifejtett erő teljesen a ferde helyzetben lévő (e) keresztrúdra hat, miáltal a (bl) szabályozótest a (h) fogva­tartó berendezéstől szabaddá válik és szin­tén az ülésére kerül. Az (al) gőzfúvóka nyitva tartása mellett

Next

/
Thumbnails
Contents