61751. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép dohányleveleknek a szárról, ill. az ezekről való lefosztására

Megjelent 15»13. évi november lió 19-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ififf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61751. «zám. X/c. OSZTÁLY­Eljárás és gép dohányleveleknek a szárról, ill. az erekről való lefosztására. ECKART GEORGE FREDERICK MECHANIKUS CHICAGÓBAN. A bejelentés napja 1912 március hó 26-ika. A találmány tárgya oly gép, amelynek segélyével a dohánylevelek szárai és közép­erei a sima levélrészektől gyorsan és a le­hető legkisebb anyagveszteséggel választ­hatók el. A találmánybeli gépnek kiviteli alakját a mellékelt rajzok tüntetik föl, amelyeken az 1. ábra a gép baloldali nézete, a 2. és 3. ábra együtt fele-felerészben az 1. ábrához hasonló, azonban nagyobb lép­tékű oldalnézete ; a 4. és az 5. ábra ugyancsak együttesen a gép alaprajza a 2. és a 3. ábra léptéké­ben ; a 6. ábra a gép homlokvégének nézete, a levélvezető berendezés föltüntetésével; a 7. és 8. ábra megint együttvéve a gép függélyes hosszmetszete a 2. és a 3. ábra léptékében; a 9. ábra a gép függélyes keresztmetszete az 1. ábra 9—9 vonala szerint; a 10. ábra a gép függélyes keresztmetszete a 3. ábra 10—10 vonala szerint, a levél­vezető és a levelet a szárról lefosztó be­rendezés föltüntetésével; a 11. ábra ugyancsak a gép függélyes ke­resztmetszete a 3. ábra 11—11 vonala sze­rint a gép elül része felé nézve és a f osztó­tárcsákat hátulról tekintve; a 12. ábra a gép vízszintes metszete a 8. ábra 12—12 vonala szerint a fosztóberen­! dezés egy részének föltüntetésével; a 13. ábra egy ide-oda járó kocsi részletes fölülnézete, amely a levélszár megfogására szolgáló eszközöket és az utóbbiak zárá­sára és nyitására szolgáló bütyköket hordja; a 14. ábra a kocsi függélyes hosszmetszete a 13. ábra 14—14 vonala szerint; a 15. és 16. ábra a kocsi két függélyes keresztmetszete a 13. ábra 15—15 és 16—16 vonalai szerint; a 17. ábra a 13. ábrán föltüntetett bütyök részletrajza; a 18. ábra a 13. ábrán föltuntetett szár­fogó eszközök lengetésére szolgáló beren­dezés részleges oldalnézete; a 19. ábra a 8. ábra metszete a 19—19 vonal szerint a levelet a szárról lefosztó táicsák íöltüntetésével ; a 20. ábra az egyik tárcsa metszete a 19. ábra 20—20 vonala szerint; a 21. ábra a tárcsa agyának nagyobb lép­tékű metszete a 20. ábra 21—21 vonala szerint ; a 22. ábra a levelek lefosztását befejező hengerek fölülnézete, míg a 23. ábra oldalnézetük; a

Next

/
Thumbnails
Contents