61634. lajstromszámú szabadalom • Önműködő elektromos hajtású személy- vagy árúfölvonó a fölvonókassal együtt mozgó hajtó- és kormányzószerkezettel

Megjelent 1913. évi november hó 7-én. • MAG Y - rtfe KI U ­SZABADALMI IHb HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61634. szám. V/f OSZTÁLY. Önműködő elektromos hajtású személy- vagy árúfölvonó a fölvonókassal együttmozgó hajtó- és kormányzószerkezettel. PROKOPEC KARL GYÁROS KÖNIG-WEINBERGEBEN. A bejelentés napja 1912 december hó 24-ike. A találmány tárgya elektromos hajtású személy- vagy árú- fölvonó, amelynél a hajtószerkezet a fölvonókas alatt vagy fölött van elrendezve, mimellett a kormányzószer­kezet magában a fölvonókasban van alkal­mazva. A találmány célja a pincében és a pad­lásonlévő géphelyiségeket fölöslegessé tenni, az előállítást, szerelést és kezelést egysze­rűsbíteni és árammegtakarítást érni el. A találmány tárgya a mellékelt rajzokon egy példaképeni kiviteli alakban van föl­tüntetve, és pedig az 1. ábra a föl vonókas elölnézete a hajtó és kormányzószerkezettel, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra pedig az emelőszabályozó elren­dezését és működési módját mutatja hossz­metszetben. A fölvonó fölül megfelelő (1) tartókra van szerelve, amelyeken egy ismert (3) ingaszabályozóval ellátott (2) kötél vagy láncgörgő van alkalmazva. Az (F) fölvonókas a fölötte vagy alatta elrendezett (4) elektro­motorral és a hajtószerkezettel együtt (5) sodronyköteleken vagy láncokon függ. Ez utóbbiak a (2) sodrony, illetve láncgörgők fölött vannak átvezetve és egjik végükön (6) ellensúlyokkal vannak fölszerelve, ame­lyek a fölvonókast a tehertöbblettel és a kas önsúlyával együtt az előírt terhelés felére kiegyensúlyozzák. Az (F) fölvonókast oly fogasrudak között is elrendezhetjük, melyekbe az elektromotor fogaskereke kapaszkodik, mely esetben a sodronyok illetve láncok fölöslegesekké vál­nak. A (4) elektromotor egy jobb- és egy bal csavarkerékhajtással van fölszerelve, mimellett a baloldali (7) hajtás egy balme­netű és a jobboldali (8) hajtás egy jobbme­netű csavarral bír. A két (7, 8) csavarkerékhajtás tengelyére (9, 10) kötél illetve lánctárcsák vagy fogas­kerekek vannak fölékelvé, amelyeket a (7, 8) hajtások a berajzolt nyílirányokban ma­gukkal visznek. A fölső (1) tartókon és (11) lengőemelő­kön a (4) elektromotor könnyebb indítása céljából (12) rugók közbeiktatásával (13, 14) kötelek vagy tagos láncok vannak megerő­sítve. Az egyik (13) lánc a (9) lánctárcsán 'át a baloldali (7) hajtástól a jobboldali (8) . hajtáshoz vezet és egy alul elrendezett (15) lengőemelőhöz van erősítve. A második (14) lánc hasonló módon van

Next

/
Thumbnails
Contents