61206. lajstromszámú szabadalom • Függélyes tokokkal bíró edzőkemence szilárd és gőzalakú edzőközegek egyidejű használására

• Megjelent 1913. évi szeptember hó 2 ' ?-én MAGY. gjW KIR. SZABADALMI wSS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61206. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Függélyes tokokkal bíró edzőkemence szilárd- és gázalakú edzőközegek egyidejű használására. SOCIÉTA' ANONIMA ITALIANA GIO. ANSALDO ARMSTRONG & C° CÉG GENUÁBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 9-ike. Elsőbbsége 1911 augusztus hó 30-ika. A találmány tárgya függélyes tokokkal biró oly kemence, mely különösen alkalmas szilárd (pl. szemcsés faszén) és gázalakú (pl. sziénoxyd vagy szénsav) edzőközegek­ke-1 való acéledzésre és amelyet az jellemez, hogy 1. egy vagy több kör- vagy ovális ke­resztmetszetű, mindkét végén nyilt függé­lyes tokkal bír; 2. lehetővé teszi a tokok középső részé­nek 800—1200°-ra való egyenletes fölhe­vítését s a két tokvégnek lényegileg hide­gen való tartását, 3. a tokok fölött és alatt akkora szabad térrel bír, hogy a szilárd edzőanyagnak és az edzendő acéltárgyaknak ki- és betöltése könnyen mehessen végbe és az edző gázok­nak a tokokba való vezetésére szükségelt csőkapcsolatok könnyen legyenek elrendez­hetők. Nyilvánvaló, hogy az ilyen kemence tet­szés szerinti fűtőanyaggal fűthető, aszerint, hogy milyen fűtőanyag áll rendelkezésre, pl. gáz, nyersolaj, stb. Természetesen igen sok különböző foga­natosítási ja lak szerkeszthető, mely a fönti követelményeknek megfelel; a következők­ben a csatolt sematikus rajz kapcsán a ke­mence egy példájának szerkezete és hasz­nálati módja van ismertetve, amely foga­natosítási alak azonban kifejezetten csak egy példája a nagyszámú' lehetséges meg­oldásoknak. A kemence (E) kamrájában elrendezett függélyes (A) tokok 800—1200°-nyi egyen­letes hőfokra fűthetők. A tokban lévő, vas­bádogból készült (C) retorta két végén az (E) és (H) födőkkel zárható. A (H) födő leemelése után szemcsés szenet töltünk be fölülről kb. az (L) vonásig [vagyis az (N) fémrostély fölött 5—20 cm. vastag réteg­ben) s ebbe helyezzük be az edzendő tár­gyakat szabadon, vagy pedig a retorta te­tejéig érő állványon]; e tárgyakra annyi szemcsés szenet töltünk, hogy teljesen kö­rül legyenek véve, mely után újabb tár­gyakat helyezünk be, melyeket ismét szén­nel veszünk körül s ezt folytatjuk addig, amíg az (M) szintet el nem értük. Ekkor ;a retorta szabad terét szemcsés szénnel ki­töltjük, a (H) födőt fölhelyezzük s az (I) szelepet zárjuk. A kívánt hőfok elértekora karbonizáló gázokat a (D) csövön vezetjük a retortába s a (G) csövön át vezetjük ki.

Next

/
Thumbnails
Contents