60901. lajstromszámú szabadalom • Sebességváltó automobilok, mótorcsónakok és más effélékhez

-t ár— Megjelent 1913. év i augusztus hó 3Q-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 60901: XX/B/a. OSZTÁLY. Sebességváltó automobilok, mótorcsónakok és más effélékhez. PETERSON LARS AUGUST MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja • A találmány tárgya sebességváltókra vo­natkozik automobilok, mótorcsónakok és más effélékhez. Az elrendezés főképen abban áll, hogy egy vagy két univerzális csuklóval ellátott, .meghosszabbítható és a rendes kúpos dörzs­kapcsolással a mótortengelyről hajtott lengő­tengely szabad végével a helytálló tengely hosszában eltolható és körülötte lengő kar­ban van ágyazva úgy, hogy a lengőtengely szabad végén elhelyezett hajtóközeg (fogas­kerék ?agy dörzstárc8a) bizonyos számú, egy másik tengelyed konaxiálisan elhelye­zett hasonló közegekkel (fogaskoszorúk vagy dörzsgyűrükf kapcsolatba hozható. Két uni­verzális csukló alkalmazása esetén a lengő és eltolható karon alkalmazott, a lengő­tengely részére való csapágy, helytállóan van elrendezve. Ha csak egyetlen univer­zális csuklót alkalmazunk, akkor az említett csapágyat forgathatóan kell a karon el­helyezni. A mellékelt rajzokon, melyek két univer­zális csuklóval bíró foganatosítási alakot ábrázolnak, az 1. ábra oldalnézetet, ill. függélyes hossz­metszetet, a 2. 'ábra vízszintes metszetet, ill. fölül­nózetet ábrázol a tok födelének leemelése után, a 1912 április hó 17-ike. 3. ábra függélyes keresztmetszet, a 4. ábra előlnézet, részben keresztmetszet, míg az 5—8. ábrák részleteket tüntetnek föl. Az (1) mótortengely a (2, 3) kúpos kap­csoló útján a (4) tengelyt hajtja, mely az (5) fogaskapcsolás segítségével hajtja a (7> tengelyt. Ez a tengely a pormentesen el­zárható (6) tok egyik végében van ágyazva, mely tokban a sebességváltó van elhelyezve. A (7) tengely (8) univerzális csukló révén, meghosszabbítható tengellyel van összekötve, mely két egymás fölött eltolható (9, 10V részből áll, melyek ék és ékhorony útján, vannak egymással összekötve úgy, hogy az egyik rész résztvesz a másik forgásában. A (10) részt a (11) univerzális csukló az (a) karban ágyazott (12) tengellyel köti össze. Az (a) kar a tokban helytállóan megerősí­tett (c) tengely körül lenghet és hosszú (b> aggyal bír, mely billenését megakadályozza. A (12) tengely szabad végén (13) hajtó­művel bír, mely az (a) karnak a (c) helyt­álló tengely hosszában és körülötte való el­tolása és forgatása útján a (IS) tengelyen konaxiálisan elhelyezett belső fogazású (17) koszorúk, mindegyikével kapcsolásba hoz­ható. A (15) tengely a tok másik végén van ágyazva és átviszi a mozgást az automobilra vagy a csónak csavarjába.

Next

/
Thumbnails
Contents