60810. lajstromszámú szabadalom • Mesterséges kolbászhártya

Me«r,jelent 1913. évi augusztus hó 2ő-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBtf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60810. szám. Xl/f. OSZTÁLY-Mesterséges kolbászhártya. THE WILLIAM DAVIES COMPANY LIMITED CÉG T0R0NT0BAN. A bejelentés napja 1912 december hó 12-ike. Húsvagdalékhoz, kolbászárúkhoz stb. való szokásos burkolatok helyett javasolták már vékony pamutszövetek, pergamentpapiros alkalmazását. Javasolták már ily szövete­ket timsóval keményített, zselatinnal is im­pregnálni, hogy a mesterséges burkolatot vagy hártyát ellentállóbbá tegyék és azok tartalmát a rothadástól megóvják. A találmány célj cL SiZt említett különböző természetes és mesterséges kolbászhártyá­kat pótló anyag létesítésében áll, melyek úgy főzésre, sütésre vagy pörkölésre való kolbászárúk,valamint hidegen fölszeletelendő árúk burkolására alkalmasak. Az új hártya eléggé rugalmas, utánaengedő és csekély vastagsága dacára elegendő erős, hogy az aprító gépből hússal megtöltessék. Az em­beri szervezet a hártyát nem asszimilálja és az teljesen ártalmatlan, mivel az emésztő­szervekre semmikép sem hat károsan. Lényegében az élelmiszerekhez való ezen mesterséges burkolat cellulózahidrátból áll, mely szárítás és további földolgozás által az aprított hús fölvételére elegendő erőssé tétetik. A mesterséges kolbászhártyát vékony­falu tömlő alakjában tetszőleges hossza­ságban és a véglegesnél valamivel na­gyobb átmérővel esetleg azáltal állítjuk elő, : hogy egy üreges tövist kellő sűrűségű i viszkozeoldattal vonunk be és azután ke-I resátülhajtott gőzzel addig hevítjük, míg a cellulózabevonat végig szilárddá nem vált. Nedvesítés után a bevonatot könnyen le­húzhatjuk a tövisről, mire — mint alább | leírjuk — megmossuk, megszárítjuk és puhítjuk. Az alkalmazásra kerülő cellulózahidrát az ismert eljárások valamelyike szerint ké­szülhet; így pl. pamutot nitrálunk, alkal­mas oldószerben föloldunk és ebből hár­tyát állítunk elő, melyet azután denitrá­lurik és így cellülózahidrátot szolgáltat. A cellulózahidrátoldatot azonban az is­mert cinkklorid- vagy rézammoniumreakció útján is előállíthatjuk, mely az ismeretes továbbkezelésnél végül a cellülózahidrátot szolgáltatja. Minthogy a viszkozeeljárás a legolcsóbb és a legkönnyebben keresztül­vihető, azt előnyösen használhatjuk, vilá­gos azonban, hogy minden más, ezen ered­ményt szolgáltató eljárás is alkalmazható. A cellulózahidrátcsövet aszeptikusán ál­lítjuk elő és a szárításnál bekövetkező víz­elvonás által ismét ellentállóvá tesszük, úgy, hogy a kolbásztölteléket fölvenni ké­pes. Elegendő a dehidrálást csak addig vé­gezni, míg a szükséges szilárdságot elér-

Next

/
Thumbnails
Contents