60283. lajstromszámú szabadalom • Belső elégésű hőerőgép

Megjelent 1913. évi julius hé 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 60283. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Belső elégésű hőerőgép. REQUA EUROPEAN MOTOR COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1912 február hó 26-ika. A találmány belső elégésű hőerőgépekre, különösen pedig ily gépek tápláló- és el­osztószerkezeteire vonatkozik és tárgya an­nak lehetővé tétele, hogy a munkahengerbe vagy hengerekbe bevezetett minden egyes gázkeverékadag térfogata és nyomása azo­nos legyen, továbbá, hogy a keverés töké­letes és a keverék összetétele mindig azo­nos legyen. A találmány továbbá annak biztosítását célozza, hogy az adag nyomása a munkahengerben minden löketnél a lég­köri nyomással egyenlő vagy annál na­gyobb legyen, ami által nagyobb erőkifej­tés, tüzelőanyagmegtakarítás és a szerkezet egyszerűsége érhető el. Eddig teljes sebességgel járó gépeknél az erőhengernek a gázadaggal légköri, vagy ennél nagyobb nyomásnál való meg­töltése, vagyis az adag bevezetése nehéz­ségeket okozott. Az adag alkatelemei gyak­ran nincsenek teljesen összekeveredve, te­hát a lehető legnagyobb teljesítmény el­érésére szükséges gyors és tökéletes elégést akadályozzák. Egy további nehézség azáltal keletkezik, hogy az egymásután következő adagok különbözőkép vannak dúsítva, ami által az egyes löketek által szolgáltatott munka nem állandó, ami viszont a gép nem kívánt rezgéseihez és a részek fokozott ko­pásához vezet. A találmány értelmében a jelzett célokat biztosítjuk és az említett hátrányokat rész­ben, vagy teljesen elkerüljük. A találmány főkép többhengeres égési erőgépekre vonatkozik, melyek a találmány értelmében oly gázelosztó- és gázgyűjtő­szerkezetekkel vannak ellátva, hogy a hen­gerekbe vezetett minden gázadag azonos térfogatú és nyomású, valamint egyenlő dús és egyenlő összetételű legyen. A to­vábbiakban a találmány tárgyának egy elő­nyös kivitelét ismertetjük, mely egy főten­gelyt forgattyúáttétellel hajtó több differen­ciális hengerrel kapcsolatban helytálló gyűjtő- és kompressziókamrából áll, mely kamranyílásokon át a munkahengerek mind­egyikével összeköttetésbe hozható. Cél­szerűen a helytálló kamrában egy forgat­ható bebocsátószelep van elrendezve; ezen szelep háza nyílásokkal és hasítékokkal van ellátva, mélyek az üreges bebocsátó­elem és a nagyobb differenciális henger, valamint ez utóbbi és a gyűjtőkamra között közlekedés létesítését teszik lehetővé, ami által pl. a karburáit levegő a karburátorból a forgatható szelepen át megszakításokkal a nagyobb hengerekhez áramolhat és ezen hengerekből a szelepházon át, ahol a gázok tökéletesen összekevertetnek, a munkahen­gerekben való elhasználás céljából a gyűjtő-

Next

/
Thumbnails
Contents