60280. lajstromszámú szabadalom • Festékszalagátváltó szerkezet

Megjelent 1913. évi julius hé 14-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60280. szám. IX/e. OSZTÁLY. Festékszalagátváltó szerkezet. JOHANN PUCH ERSTE STEIERMÁRKISGHE FAHRRAD-FABRIKS AKTIENGESELLSCHAFT CÉG GRAZBAN. Á bejelentés napja 1912 október hó 8-ika. Az írógépek festékszalagja az íráskor | tudvalévőleg e~yik dobról a másikra csa­varodik föl, szükséges tehát oly szerkezet, mellyel e fölgombolyító mozgást meg lehet fordítani, ha a szalag az egyik dobról le­futott. Oly gépeknél, melyeknél ezen átvál­tás — ami egyébként lényeges kompliká­ciót okoz — nem önműködően megy végbe, az átváltás eszközlésére váltakozva ellen­tett irányban kell mozgatni egy iktatószer­vet és oldani s ismét beállítani kell rög­zítőszerveket, mely műveletek a figyelmet az írásmunkától elvonják. A jelen találmány tárgya oly szerkezet, melynek révén az említett átváltást és rög­zítést egy egyetlen rúgós billentyű révén eszközölhetjük úgy, hogy a szerkezet mű­ködtetése különös figyelmet nem igényel s a figyelmet a munkától nem vonja el. A szerkezetet az jellemzi,- hogy az át­kapcsoló mozgások egy oly átkapcsoló-emelő előre- és hátralengéséről vezettetnek le, melyet egy rúgós billentyű két forgattyú­pecke váltakozva működtet két mereven szögletesen kapcsolt rúd révén, melyek kö­zöttük szimmetrikusan elrendezett nehézkes billentőkarral együtt az átkapcsoló-emelőn | korlátolt mérvben kilenghetően vannak ágyazva, és melyeknek megfelelően alakí­tott homlokaira hatnak a billentyűk forgattyú peckei. Jellegzetes továbbá az, hogy az átváltó­emelő a két véghelyzetbe való jutásának biztosítására s e helyzetekben való rögzíté­sére fölső végén két egymás felé szimmet­rikusan konvergáló ós egy-egy vályúban végződő gördülőfölülettel bír, melyekre egy megterhelt, célszerűen egy rugalmas emelő végére szerelt görgő vagy penge hat; ha­sonló szerkezetet alkalmazunk továbbá a kapcsolt csatlórudaknak a véghelyzetekbe való jutásának biztosítására. 1. ábra a találmány tárgyát a festékszalag­gal párhuzamos függélyes hosszmetszetben mutatja. 2. és 3. ábra a szerkezetet két más állas­ban tünteti föl; 4. ábra sémásan mutatja az elemek ösz­szeműködését. 5. ábra az 1. ábra (A—A) szerinti jobb­ról nézett metszete. A (h) festékszalag az íráskor az egyik (t) dobról másik (s) dobra gömbölyödik; a (t, s> dobok váltakozó meghajtása az axi-

Next

/
Thumbnails
Contents