60241. lajstromszámú szabadalom • Ajtózörejtompító

Megjelent 1913. évi július hó 12-én. ^^^^ MAGY. KIR. SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60241. szám. VIII/d. OSZTÁLY­Aj tózörej tompító. HÜLSEN WERNER FŐHADNAGY SZOLG. K. HALBERSTADTBAN. A bejelentés napja 1912 május hó 21-ike. Jelen találmány tárg>a hangtompító aj­tókra, melynél az ajtóra erősített tengelyen valamely emelőkar vagy kalapács van el­rendezve, mely az ajtó heves becsapásakor olykép leng ki forgástengelye körül, hogy az emelőkarhoz erősített rúgó az ajtókere­ten elrendezett ütközőnek, ill. a kalapács az ajtókereten elrendezett rugónak ütközik neki, míg ezen emelőkar, ill. kalapács, az ajtó lengésének megszűnése után kezdeti helyzetébe visszatér és ilykép az ajtó csen­des bezáródását nem akadályozza. Mellékelt rajzon látható jelen hangtom­pító több kiviteli alakja. 1. ábra ütközőrúgóval fölszerelt hang­tompítónak fölülnézetét, 2. ábra ugyanazt működési állásába ki­lengett ütközőrúgóval, 3. ábra előlnézetet hozzá, 4. ábra keresztmetszetet 3. ábra A—B vonala szerint, 5. ábra a hangtompítónak egy másik ki­viteli alakját, 6. ábra keresztmetszetet 5. ábra C—D vonala szerint, 7. ábra keresztmetszetet 6. ábra E—F vonala szerint, 8. ábra a hangtompítónak egy harmadik | kiviteli alakját, i | 9. ábra ennek előlnézetét, I 10. ábra további kiviteli alakot, I 11. ábra előlnézetet hozzá, t ' 12. ábra további kiviteli alakot, lassan* záródó ajtó mellett, 13. ábra ugyanezt hevesen záródó ajtó mellett, 14. ábra az ütközőrúgónak előlnézetét, 15. ábra a hangtompítónak az ajtóra való­megerősítési módját, 16. ábra az ütközőrúgónak egyik válto­zatát, 17. és 18. ábrák ütközőrúgót helyettesíti berendezéseket tüntetnek föl. Az 1—4. ábrákon föltüntetett hangtom­pító (a) emelőkarból áll, mely (e) csavar segélyével van a (c) alaplemez két (b) fülén keresztülnyúló (d) tengelyhez erősítve. Nyi­tott ajtó mellett az (a) emelő (a') karjával a (c) alaplemezen fekszik föl. A másik (a2) emelő, melyre a (g) ütközővel fölszerelt tekercsrúgó van ráhúzva, az alaplemezzel csakis hevesen becsapódó ajtó esetén érint­kezik. Zárt ajtó mellett az ütköző az ajtó­kerethez erősített (h) keret (h') fölületének támaszkodik, melyhez a keret (h2) fölülete vezeti. Az ajtó heves becsapásakor az (a) emelő a röpítőerő hatása folytán a 2. áb­rán föltüntetett helyzetbe leng ki, mikor is.

Next

/
Thumbnails
Contents