60069. lajstromszámú szabadalom • Festékszalagbeállító szerkezet

Megjelent 1913. évi julius 1«\ 4-éi». MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMILEIRAS 60069. szám. IX/e. OSZTÁLY. - Festékszalagbeállítószerkezet. johann puch, erste steiermárkische fahrrad-fabriks­aktien gesellschaft cég grazban. A bejelentés napja 1912 október hó 8-ika. A találmány oly írógépekre vonatkozik, melyek kétszínű festékszalaggal, továbbá sokszorosítókészülékekbe való viaszmatricák készítése céljából oly szerkezettel vannak ellátva, hogy a festékszalag megemelő moz­gását teljesen ki lehessen iktatni. A találmány tárgya berendezés, melynek révén a szalagemelgetés ezen át-, illetve kiiktatását egy egyetlen állítótengelyre ható három billentyűemelőből álló egységeB bil­lentyűzet végzi úgy, hogy a megfelelő bil­lentyű lenyomása által a szalagemelés vö­rösre vagy kékre állítható be, vagy pedig teljesen kiiktatható. Az 1., 2. és 3. ábrában a találmány tár­gyának egy példája oldalnézetben, fölül­nézetben s az 1. ábra (A—A) szerinti rész­metszetében van föltüntetve, míg a 4., 5., 6. ábrák az 1. ábra (B—B) szerinti balról nézett metszete értelmében mutatják az állítótengely forgattyúinak három jellemző helyzetét. A vörös vagy kék szalagcsík használata­kor szükségelt szalagemelést egy (t) ten­gely elforgatása állítja be, mely tengely (v) forgattyú és ezzel kapcsolt (r) vonórúd révén úgy hat az iktatószerkezetre, hogy ha az (r) rúd vége (2. ábra) az (I) és (III) helyzetekben v^n, a szalag oly különböző magasságokba emeltetik, hogy egyik eset­ben a vörös, másik esetben pedig a kék szalagcsík kerül a sormagasságba, míg ha az (r) rúd vége a (II) helyzetben van,' a szalag emelgető szerkezete ki van iktatva úgy, hogy a szalag nem kerül a lecsapó matrica elé. Azon szerkezetek, melyek az (r) rúd kü­lönböző (I, II, III) helyzetei révén a szalag­emelgetést befolyásolják, nem képezik tár­gyát a találmánynak, mely csak azon szer­kezetekre vonatkozik, melyeknek révén az említett három billentyű segélyével az (r) rúd véget az (I, II, III) helyzetekbe lehet juttatni. A (t) állítótengelyre ékelt átmérősen szembenálló (a, b) forgattyú mindegyike alá egy az (n) tengely körül lengő külön (1), illetve (3) billentyűemelő fog, míg a középső (2) billentyűemelő az (n) tengelyen túl vil­lás kiképzésű és mindkét (a, b) forgattyú alá fog; az (1, 2, 3) billentyűket megfelelő rugók emelt helyzetbe húzzák. A két szélső billentyű vörös, illetve kék, a középső pedig fehér színű. Az (1) billentyű leszorításakor (6. ábra) a (b) forgattyú megemeltetik s egy kéBőbb ismertetendő szerkezet révén rögfcíttetik;

Next

/
Thumbnails
Contents