60069. lajstromszámú szabadalom • Festékszalagbeállító szerkezet

ezáltal az (r) rúd vége az (I) helyzetbe áll be s ezzel egyidejűleg egy esetleg más helyzetben rögzített billentyű kiváltatik és (z) rúgója révén emelt helyzetbe vitetik vissza. A (3) billentyű lenyomásakor viszont (4. ábra) az (r) rúd a (III) helyzetbe áll be s egyidejűleg az előzőleg esetleg leszorított és rögzített másik billentyű emelt hely­zetbe tér vissza. A (2) középső billentyű leszorításakor (5. ábra) az (a, b) forgattyúk közül az, amelyik mély helyzetben volt, megemeltetik, a másik pedig sülyed, amíg mindkét forgattyú víz­szintesre áll be. Ezen helyzetben az (r) rúd vége a (II) állásban van, melynél a szalag­emelgetőszerkezet teljesen ki van iktatva. Hogy ilyenkor a szalagtovábbítószerkezet se működjön hiába, a (2) billentyű úgy ké­pezhető ki, hogy leszorított helyzetében ki­iktassa azt. a kilincset, mely ismert módon minden billentyűütésre a szalagtovábbító­tengely kilincskerekét működteti. Hogy a lenyomott (1, 2, 3) billentyű s ezáltal a (t) tengely az adott helyzetben rögzíttessék, az (1, 2, 3) emelők mögött rúgós (h) lemez van elrendezve, mely az emelők nyugalmi helyzetében azoknak hátsó, fölül legömbölyített homlokaihoz fekszik. Az (1, 2, 3) billentyűket (z) rúgóik annyira húzzák le, hogy a külső karok az (m) fal (o) réseinek fölső széleihez fekszenek. A hátsó billentyukaroknak a rúgók által esz­közölt ezen lemofcgása egy kis (x) darabbal (4. és 6. ábra) nagyobb, mint az a vissza­vivő mozgás, melyet mindegyik billentyű egy másik billentyű működtetése folytán az (a, b) forgattyúk révén szenvedne úgy, hogy az (1, 3) emelők hátsó- karjai nyu­galmi helyzetükben nem közvetlenül a (b, a) forgattyúk alatt, hanem egy kis (x) (4—6. ábra) darabbal mélyebben állnak. Az egyik billentyű lenyomásakor a (h) rúgos lap a billentyűhomlok alakja folytán először (1. ábra) balra elszorul s azután e billentyűkar alá csappan, mihelyt az a le­mezen túlemelkedve, működő helyzetbe ju­tott (1. az 1. ábra pontozott helyzetét). Ha már most egy másik billentyűt nyo­munk le, akkor az először (x) üresjárata alatt a (h) lemezt annyira nyomja balra, hogy az addig leszorított helyzetben rög­zített másik billentyű fölszabadul és (z) rú­gója által nyugalmi helyzetbe jut; további leszorításakor a működtetett billentyű meg­emeli a megfelelő forgattyút s végül haté­kony helyzetében rögzíttetik az alája csap­panó (h) lemez által. A (t) tengelyt adott helyzetében még a rugalmas (c) forgattyúkar is rögzíti, mely (d) szemölcsével- egy helytálló rúdon a kü­lönböző forgattyúállásoknak megfelelően el­rendezettek) rovásokba csappan. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szerkezet kétszínű festékszalag át- és kiiktatására, jellemezve egy, az összes iktatómozgásokat vezérlő elforgatható ! állítótengely és annak két átmérősen szembenálló forgattyúja által, melyekkel egy-egy külön billentyűkar és egy mindkettőjük számára közös harmadik villás billentyűkar úgy működnek össze, hogy az állítótengely az egyoldalasan ható billentyűk révén a két végállásba, a harmadik billentyű révén pedig a középállásba fordítható. 2. Az 1. alatti szerkezet foganatosítási alakja a leszorított billentyűt leszorító helyzetben tartó rögzítőszerkezettel, jel­lemezve az összes billentyűkarok hátsó homlokaihoz rugalmasan fekvő lenghető lemez által, mely az egyik billentyű le­nyomásakor kiszoríttatik a többi bil­lentyű nyugvó állása által megszabott nyugalmi helyzetéből és a működtetett biJlentyűkar alá csappan, ha ez vég­helyzetébe jutva, annyira emelkedett, hogy túlkerül a lemez fölső élén. 3. Az 1. alatti szerkezetnél az állítótengelyt működő helyzeteiben rögzítő szerkezet, jellemezve a tengely rugalmas karjának végén lévő szemölcs által, mely egy helytálló rúd rovásaival működik össze. (1 rajzlap melléklettel.) FALLAS RÉSZVÉNYTÁRÖASA'J NYOMDÁJA BUDAPESTEK

Next

/
Thumbnails
Contents