59277. lajstromszámú szabadalom • Eljárás chlórtermékeknek földgázból vagy más methántartalmú gázokból való előállítására

Megjelent. li>13. évi április hó 34-én. MAGY. |ggt KIR. SZABADALMI JHBF - HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59277. szám. iv/h/i. OSZTÁLY. Eljárás chlórtermékeknek földgázból vagy más methántartalmú gázokból való előállítására. DR TOLLOCZKO STANISLAV TANÁB, DR GRUSZKIEWICZ JOSEF VEGYÉSZ ÉS MÉRNÖK, DR HAUSMAN JOACHIM VEGYÉSZ ÉS MÉRNÖK ÉS DR KLING KASIMIR ASSZISTENS MINDANNYIAN LEMBERGBEN. A bejelentés napja 1912 június hó 7-ike. Elsőbbsége 1911 junius hó 7-ike. Methánuak, valamint methántartalmú gá­zoknak (pld. földgáznak chlórrozásánál, a hydrogénnek halogénekkel való substituciója számos nehézséggel jár. Ez a substitució tudvalevőleg napfényben való operálásnál a keverék robbanásáig segíttetik elő. Ezen gázkeverékek káros robbanékony­ságának kiküszöbölésére számos eljárás javasoltatott. Ezen eljárások egyikénél, (J. Walter 222919. sz. német szabadalom) megkísérel­ték a cél elérését a gázkeveréknek fény­szűrőkkel ellátott csövekben való fokozatos megvilágítása által. Ez az eljárás az alább ismertetett új módszertől abban külömbözik, hogy míg az ismert eljárás a napfény ener­giájának fokozatosan növekedő hozzáveté­sén, addig az új munkamód a reagáló kom­ponensek egyikének (a chlórnak) fokozatos hozzávezetésén és a hőenergia alkalmazásán alapszik. Az eddigelé ismeretes eljárás ki­vitele azonkívül a napfénytől való függő­sége folytán nagy technikai nehézségekkel van összekötve. Egy másik eljárás (Mc. Kaye 880900. sz. amerikai szabadalom) a gázkeveréknek kokszszal telt kamarákon való átvezetése által igyekszik a chlórozásnál föllépő nem kívánatos robbanást kiküszöbölni, mely chló­rozás szén és sósav keletkezésével, tehát cblórveszteséggel jár a következő képlet értelmében. CH4 + 2C12 = 4HCI + C. Ezen eljárásnál, koksznak a reakció-rend­szerbe való bevezetése által, az egyensúly­nak oly módon való eltolása van kontemp­lálva, hogy szén leválása, azaz robbanás lehetetlenné legyen téve. Koksznak vagy hasonló por<feus tömegeknek alkalmazása azonban ezen esetben a tömeghatások tör­vényének helytelen interpretációján alap­szik, mivel a koksz tulajdonságaival bíró szilárd test semmiféle behatással nincs gáz­alakú fázisokban a reakció egyensúlyára úgy, hogy a kívánt hatás ezen az úton egy­általában el nem érhető. Sokkal jobbb eredmények érhetők el melegnek nem illó chlórátvivők. pl. rézchlo­rid, mangánchlorid stb. alkalmazásával való kombinációjával, ahol egyúttal az alább is­mertetendő megfelelő munkamód alkalma-

Next

/
Thumbnails
Contents