59150. lajstromszámú szabadalom • Kenőszelence

Megjelent 1913. évi április hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jgBj. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS ' 59150. szám. V/e/1. OSZTÁLY­Kenőszelence. HENRY P. CARRINGTON MAGÁNZÓ NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1911 november hó 24-ike. A találmány kenőszelencére vonatkozik, mely főleg automobiloknál célszerűen hasz­nálható és úgy van kivivé, hogy közvet­lenül a kenendő helyekre helyezhető. Az ismert összenyomható kenőszelencéknek az a hátrányuk, hogy rendesen eltörnek, (mi­előtt teljesen kiürülnek. Jelen találmány célja tehát oly kenőszelence, vagy (kenő­anyagtartány, mely megtöltése után el­zárva tartható mindaddig, míg használni nem akarjuk. A tartányba egy dugattyú van elrendezve, mely egyrészt arra 'Szol­gál, hogy a tartány tartalmát abból kiszo­rítsa és másrészt arra, hogy a tartány tar­talmát a levegőtől elzárja. A dugattyú egy dugattyúrúdként szereplő kézi fogantyúval eltolható. A tartány elülső része csavaros kupakkal zárható el, mely a szelence vagy tartány használatakor kifolyató csővel he­lyettesíthető. A kenőszelence, vagy tar­tány használatuk titán félretehetők, mi­mellett ar kifolyatócső és dugattyúrúd, megtöltött szelencék számára ismét hasz­nálhatók. Ezen készüléknek az a nagy előnye, hogy idegen anyagoknak az olajba vagy más kenőanyagba való hatolása tel­jesen meg van akadályozva, továbbá az, hogy jelentékeny anyagmegtakarítás ér­hető el. A rajz a találmány tárgyának példaké­pem foganatosítási alakját tünteti föl, me­lyen az 1. ábra a használatra készen álló kenő­szelence nézetét, a 2. ábra az 1. ábrának függőleges met­szetét, a 3. ábra pedig a kenőanyaggal telt tar­tány t használat előtt mutatja. Az olaj- vagy kenőszelence a célszerűen hengeres (1) tartányból áll, melynek (2) alsó része külső csavarmenettel ellátott (4), csavaros kupakkal elzárható, (3) cső­nyjlvánnyal van kiképezve. Az (1) tartány másik végén az (5) elzáró födőlemez van elrendezve, mely célszerűen a tartányra forrasztható és amely központos furatára erősített (6) csavaranyával van ellátva. Az (1) tartánnyal az árusításnál egy (7) [ki­folyató cső is mellékelve van, mely a (4) zárókupak eltávolítása után a (3) csőnyúl­ványra csavarható. Azon gép alakjához képest, melynél az olaj-, vagy kenőszelence használva lesz, a. kifolyató csőnek egye­nes, vagy meghajlított alak adható. Az (1) tartányban (9) dugattyú van iel­elrendezve, mely alsó felén (10) toldattal van ellátva, mely a tartány (3) gyűrűs tol­datába illik úgy, hogy ezen dugattyúval ja

Next

/
Thumbnails
Contents