59150. lajstromszámú szabadalom • Kenőszelence

kenőanyag, vagy olaj az utolsó csöppig ki­nyomható. A (9) dugattyúban (11) hornyok vannak kiképezve, amelyben a (12) pec­kek körül forgó rövid (13) karok vannak elrendezve, melyeket a (14) rugók fölemelt helyzetben tartanak. A (9) dugattyú alsó részére a (16) gyűrűvel és a (17) szöge­csekkel a (15) alátétlemez van erősítve. A dugattyú fölső részén furattal van .fel­látva, amelynek fölső (18) széle kúposán van kiképezve és arra szolgál, hogy a (19) rudat fölvegye, mely példaképen csavar­menetekkel van ellátva úgy, hogy az a (6) csavaranyába becsavarható. A (19) rúd (20) fogantyúval látható el. A rúgó ha­tása alatt- álló (13) karok arra szolgál­nak, hogy a (19) rúd végét, annak beha­tolásával a dugattyúban központosítsák és , rögzítsék úgy, hogy a dugattyú a (19) rúd bé- vagy kicsavarásánál ne forogjon. A (19) rúd arra szolgál, hogy a dugattyú(t előre tolja és hogy ha az ellenkező irány­ban forgatja az ember, úgy a dugattyútól eltávolodjék. A dugattyú elég széles ahhoz, hogy beékelődés nélkül mozoghasson a sze­lencében, ami okvetetlen bekövetkeznék, ha rövidebb volna. A '3. ábra egy árusítható alakja a kenő­anyag tartánynak, amint az a rajzból 'lát ható, az (1) tartány alsó része a (4) csar varos kupakkal van elzárva és a (9) du­gattyú a tartány fölső részén helyezkedik el. A (6) csavaranya a dugattyú (18) kú­pos nyílásába hatol. A dugattyú teljesen megakadályozza a levegőnek a kenőanyag­hoz való h'ozzáférhetését. Látható, hogy a (19) rúd becsavarásával a (9) dugattyú lefelé mozog és ezáltal a kenőanyag ter­mészetesen a (4) zárókupak eltávolításá­val ős a (7) kifolyató cső fölesavarásíá­val a tartányból kinyomódik. Könnyen folyó kenőanyagnál nem szükséges a (19) rudat csavarmenetekkel ellátni. Jólehet, hogy a kenőszelencei főleg auto­mobiloknál használatos olajok számára való, mindamellett bármilyen gépeknél használatos kenőanyagok számára használ­ható, amire főleg azért alkalmas, inert a kenőszelencének gyakran • nyomást kell ki­állania. • . SZABADALMI IGÉNY. Kenőszelence, jellemezve azáltal, hogy a kenőanyag, vagy olaj célszerűen hen­geres tartányba van zárva, mely lalsó részén külső csavarmenetekkel kiképe­zett csőtoldattal van kiképezve, mely csavaros kupakkal van elzárva, mely­nek eltávolításával kifolyató nyílás csa­varható a csőtoldatra, jellemezve to­vábbá azáltal, hogy a tartány fölső ré­szén dugattyúval van légmentesen el­zárva, mely szorosan a henger falához fekszik és központos, fölső szélén kú­posán kibővített furattal van ellátva, mely egy, a fölső födőlap aljára [erősí­tett csavaranyába csavarható rúd befo­gadására szolgál, melynek forgatásával a dugattyú lefelé mozgatható úgy, hogy ez a kenőanyagot a tartányból kinyomja, mimellett továbbá a dugattyúban rúgó hatása lalatt álló karok vannak elren­dezve, melyek a rúd centrikus vezeté­sére szolgálnak, valamint végül (jelle­mezve azáltal, hogy a dugattyú alsó ré­szén toldattal van ellátva, mely a tar­tány csöves nyúlványába illik úgy, hogy a kenőanyag az utolsó csöppig eltávo­lítható a tartányból. fl rajzlap melléklettel.) P FTFCSZVENY MB.- NYOWDÁJÍ BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents