59055. lajstromszámú szabadalom • Fogószerkezet siklópályáknak a kötélből kikapcsolódott szállítókocsijai részére

Megjelent 1913. évi március hó 37-én. _ MAGY. g&s KIR. SZABADALMI j|f|f > HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 59055. szám. V/g/l. OSZTÁLY. Fogószerkezet siklópályáknak a kötélből kikapcsolódott szállítókocsijai részére. GRÁFLICH SCHAFFGOTSCH'SCHE WERKE G. M. B. H. CÉG BEUTHEN­BEN ÉS STASCH VALENTIN GÉPÉSZ FRIEDENSHÜTTEBEN. A bejelentés napja 1911 julius hó 25-ike. Jelen találmány tárgya fogószerkezet siklópályáknak és hasonlóknak a kötélből kikapcsolódott szállítókocsijai részére. Ez a fogószerkezet rendes üzem mellett meg­engedi, hogy a szállítókocsik fölfelé és lefelé haladhassanak. Ha azonban egy kocsi a kötélből kikapcsolódik és ennek következtében nagy sebességgel lefelé fut, akkor egy súllyal terhelt kétkarú ütköző­emeltyűnek ily módon létesített gyors for­gatása által — mely emeltyű összekötő rúd által egy menesztőkarral van összekötve — a menesztőkar szintén gyorsan elfor­gat tátik, miáltal egy, a menesztőkar ten­gelyén lazán forgathatóan ágyazott forgó­emeltyű a fogóhelyzetbe röpíttetik, mely­ben a kocsi első tengelyét vagy egy más ütközőt megfog. Az egykarú fogóköröm, illetve fogóemeltyű és az utóbbit az (ösz­szekötőrúd által működtető szögemeltyű egymástól térbelileg tetszés szerinti távol lehet elrendezve úgy, hogy a kötélből ki­kapcsolódott szállítókocsik megfogása min­den siklópályahajlás mellett biztosítva van. Emellett az egész berendezés vágányfék gyanánt képezhető ki és hosszirányban el­tolható lehet. Ezenkívül más alkalmasnak látszó fékezőeszközök is alkalmazhatók, hogy a kocsi ne hirtelen álljon meg. A kocsi első tengelyének megfogása ál­tal a kocsi átbillenhetik. Ezt a veszélyt azáltal kerüljük el, hogy a tetőn tartót rendezünk el, mely a kocsi billenését tö­kéletesen vagy lehetőleg megakadályozza. A rajzon az 1. ábra a fogószerkezetet működésre kész állapotban mutatja, a 2. ábra a szögemeltyű kilengését lefelé való haladásnál és a 3. ábra fölfelé való haladásnál tünteti föl, a 4. ábra egy kocsi megfogását és az 5. ábra a 4. ábra fölülnézetét mutatja. A (b) futókerekek (a) vágánysinei (kö­zött a fogószerkezet a (c) talpgerendákon megerősített (d) szögsineken van elhe­lyezve. Az (e) forgástengely körül az ; {f) szögemeltyű forgatható, mely egyszerű kétkarú emeltyűt képeiz. Az (f) emeltyű (g) ellensúllyal van ellátva. Az (i) fogó­emeltyű a (k) tengely körül' forgatható, melyen a (h) menesztőkar van elrendezve; az utóbbi toldattal van el'látva és jezizel az (i) fogóköröm alá fekszik. A (h) .me­nesztőkar és a kétkarú (f) emeltyű az (l) rúd által van összekötve. A két (d) szög­sin (m) harántdarabbal bír, melyen az (i) fogóköröm a fogóhelyzetben nyugalomba

Next

/
Thumbnails
Contents