57679. lajstromszámú szabadalom • Toronyóra percenként ugró mutatóval

\ megjelent 1918. évi október hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57679. szám. VII,'c OSZTÁLY. Toronyóra percenként ugró mutatóval. KOLTAY FERENC M^LAKATOS SZOMBATHELYEN. A bejelentés napja 1911 október hó 25-ike. Találmányom tárgya toronyóra percen­ként ugró mutatóval, melyre az jellemző, hogy az óra két részre, a szabályozó mű­vezetre és a tulajdonképeni járóműre van elbontva, a szabályozómű pedig egy a tu­lajdonképeni járómű által a mutatók min­den ugrásánál fölhúzott hajtórúgóval van ellátva. Evvel azt érjük el, hogy az óra in­gája minden lengésénél kap egy-egy az inga lengését föntartó impulzust, tehát elkerül­jük a közönséges ugró mutatós toronyórák ama hátrányát, hogy az órainga csakis min­den 65—70 lengésénél kap egy-egy impul­zust és hogy ily módon könnyen megáll, de biztosítjuk azt is, hogy az óra teljesen egyenletesen jár és hogy a mutató forgató nyomatéka következtében az óra első felé­ben nem siet előre és második felében nem marad vissza, mint az a folytono3 forgású mutatókkal biró óráknál történni szokott. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező toronyóra egy foganatosítási alakja az 1. ábrán elölnézetben és a 2. ábrán oldalnézetben, illetve függélyes keresztmetszetben látható, míg a 3. ábra részletrajz. Az óra járószerkezete ismert módon két (a, a) bakba van ágyazva, hajtására a (b) súlytengely szolgál, mely a (c, d) kúpkerék áttevés útján forgatja a mutatókhoz vezető­függélyes (e) tengelyt és az (f, g) fogas­kerékáttevés, (h) tengely és (i, j) fogas­kerékáttevés közvetítésével forgatja a (k) megakasztótengelyt. Erre a (k) • tengelyre van az (1) kar fölékelve, melynek (m) üt­közője a saját súlya által az (ol) ütközőre szorított (o) szögemelő vízszintes szárán al­kalmazott (n) ütközővel működik együtt és a szögemelő eme helyzetében a járómű for­gását megakasztja. A szögemelő kiváltását és a járómű sza­baddá tételét a szögemelő függélyes karjá­val együttműködő (p) kar végzi, mely egy a (q) inga (ql) akasztéktengelyére ékelt (q2) karba ágyazott (pl) tengelyen van fölékelve.. Ugyanerre a (pl) tengelyre van a (p2) ki­lincskerék is fölékelve, mely az inga len­gésénél a fix (r) kilinccsel működik együtt és az inga minden lengésénél egy-egy fog­gal elfordul. A (p2) kilincskerék egy teljes fordulata épen egy percet vesz igénybe. Mikor a (p) kar a 2. ábrán látható helyze­tébe jutott, az inga jobbfelé való lengésé­nél az (o) szögemelő függélyes karját is jobbfelé téríti ki úgy, hogy vízszintes karja, megemelkedik és az (n) ütközője az (1) kar (m) ütközője elöl kitér, tehát a (k) tengely forgásnak indulhat. Mire a (k) tengely egy

Next

/
Thumbnails
Contents