57679. lajstromszámú szabadalom • Toronyóra percenként ugró mutatóval

fordulatot elvégez, az (o) szögemelő (n) üt- | közője ismét az (b) kar (m) ütközőjének pá- , lyájába kerül és a (k) tengely további for­gását meggátolja. A (k) tengely egy fordu­lata a nagy mutató egy 1/60 fordulatának felel meg, tehát a nagy mutató egy per­cei tovább ugrik. A (k) tengely forgását a {ki) szélfogó szárnyak lassítják. A (k) tengely az (sl, s2) fogaskerék átte­vés útján a (t) akasztékkerék (u) tenge­lyére lazán fölhúzott (v) rúgódobbal van kapcsolva, melynek (w) rúgójának egyik vége az (u) tengellyel, illetve az erre föl­szerelt (ul) hüvellyel, másik vége pedig a (v) rúgódobbal van összekötve (3. ábra.) A (k) tengely forgásánál tehát a (w) rúgót is megfeszíti, mely azután a (k) tengely elre­teszelt állapotánál az (u) akasztéktengel^t forgatja úgy, hogy a (q) inga a (z) akasz­ték és (t) akasztékkerék útján minden löké­sénél egy-egy impulzust kap a (w) rugótól tehát az inga lengése állandóan biztosítva van. SZABADALMI IGÉNY. Toronyóra percenként ugró mutatóval, jel­lemezve az akasztékkerék tengely és az óra járóművének hajtótengelye között bekapcsolt, az akasztéktengellyel egy ezt forgatni törekvő és az ingának az akasztékkerék és akaszték útján az inga minden kilengésénél újabb impulzust adó rúgódobot fölhúzó megakasztóten­gely, továbbá az akasztóktengely bizo­nyos számú lengése után a működési helyzetébe állított ütköző és az evvel együttműködő, a megakasztótengely egy ütközőjébe fogódzó szögemelő által, mely szögemelőt az akasztéktengely által befolyásolt ütköző kapcsolja ki a meg­akasztótengely ütközőjéből és mely a megakasztótengely egy fordulata után ennek ütközőjével újból kapcsolatba lép. (1 rajzlap mellékletie'.) PALLAS RÍSz:véNYTÁR8ASÁG NCOMDAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents