57618. lajstromszámú szabadalom • Lapát mechanikai malátafordítók számára

Megjelent 1913. évi október hó 12-én. MACA. jgág* KIR •SZABADALMI fjjj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS '57618. szám. IV/tt. OSZTÁLY. Lapát mechanikai malátafordítók számára. KELLER ELI MALÁTAGYÁROS GÖSSNITZBEN. A bejelentés napja 1911 november hó 6-ika. Elsőbbsége 1910 november hó 24-ike. A találmány tárgya mechanikai maláta­fordítók lapátjainak javítása. A mechanikai malátafordítók egy ismert fajtájánál a lapá­tok ingaszerűen vannak orsókon fölfüg­gesztve. Mindegyik lapát ingamozgása egy kengyel által van határolva, • mely kengyel a lapáton van megerősítve és az orsóba üt­közik. Ezen kengyel és az orsó között eddig igen sok malátaszem összezúzódott. A találmány tárgya ezt a hátrányt meg­szünteti és abban áll, hogy az orsótokkal van körülvéve, melyen belül elmozoghat úgy, hogy közte és az elmozgást határoló ütköző közé semmi vagy csak rendkívül kevés szem kerülhet. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak három példaképeni foganatosítási alakja, még pedig egy-egy homlokrajzban és alap­rajzban van föltüntetve. Az (a) lapát, mely ismert alakú, két szög­ben hajlított lemezből áll, melyek száraik­kal egymáshoz vannak fektetve és szilárdan össze vannak kötve. A középen van a lapá­tokat tartó (b) orsó elrendezve. Az orsó a <c) csap körül leng, mely a (d) heveder útján a lapáttal van összekötve. A lapátban az (e) kimetszés van kiképezve, melyben az orsó mozog. Eddig a lapát kilengése az (f) kengyellel határoltatott (1. és 2. ábra), mely teljesen szabadon feküdt úgy, hogy közte és az orsó között sok malátaszem összezúzódott. Ennek megakadályozására a találmány értelmében a (g) tok van elrendezve, mely az orsó mozgási terét körülzárja és a benne zárt orsó által előírt térnek megfelelően laposra összenyomott tölcséralakú. A tok legcél­szerűbben bádoglemezből készül és szöge­cselés, hegesztés vagy forrasztás útján a lapáttal szilárdan és szorosan össze van kötve. Ha az orsót köröskörül átfogó tokkal nem is akadályozható meg teljesen, hogy az orsó és a kengyel közzé szemek kerül­jenek és ott szétzuzassanak — mert a tok nyitott végén át szemek beeshetnek — ez az egyszerű kiviteli alak mégis az el­érendő célra elégséges, mert a valószínűség, hogy a tokba esett kevés szem az orsó és a kengyel közzé kerül, igen csekély, külön­ben pedig a kiviteli alaknál (5. és 6. ábra) a tok oly bő, hogy közte és az orsó között a játék mindenütt oly nagy, hogy a szemek nem zúzódhatnak össze. Hogy azonban a szemeknek a tok nyitott végén át való be­esését teljesen megszüntessük, az még el is tömíthető (1—4. ábra). A (g) tölcsér ele­gendő szilárdságánál ez utóbbi elrendezés­nél az ütköző kengyel egyáltalán teljesen

Next

/
Thumbnails
Contents