57356. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nedves anyag előkészítésére a száraz úton való sajtolás számára

Megjelent 1912. évi szeptember hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57356. szám. XVII/a. OSZTÁLY­Eljárás nedves agyag előkészítésére a száraz úton való sajtolás számára. WILHELM ECKARDT & ERNST HOTOP INGENIEURE FÜR PROJECTBEARBEITUNG UND AUSFÜHRUNG VON FABRIKANLAGEN FÜR DIE TON-, CEMENT- UND KALKINDUSTRIE G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 október hó 31-ike. Ismeretes, hogy agyagok, melyek külön­ben azonos összetételnél még finoman el­oaztott szénsavas meBzet • is tartalmaznak vagy a melyekhez szénsavas mész kever­tetik, könnyebben zsugorodnak. Már java­solták azt is, hogy a finoman elosztott mész­karbonát helyett az agyagmasszába égetett mész mésztej alakjában vezettessék be, hogy ezáltal jobb zsugorodás legyen elér­hető. Ezt a tényt azonban eddig iparilag hasz­nosítani nem lehetett, mert ezen utóbbi jaraslat kipróbálásánál kitűnt, hogy a kü­lönben igen jól formálható agyagpép a mészpép vagy mésztej hozzákeverése által rugalmasságát elveszíti úgy, hogy csak a száraz úton való sajtolás útján dolgozható föl és ezért előzetesen szárítani és őrölni kellene. A már ismert eljárásokkal szemben az alábbiakban leírt eljárásnál pépes agyag őrölt, égetett mésszel bensőleg kevertetik és azután száraz úton való sajtolásnak vet­tetik alá. Az ezirányú kísérleteknél azt találtuk, illetve megállapítottuk, hogy az oltóképességükben erősen változó mész­fajok alkalmas választásánál és esetleg homok hozzákeverésénél az arányok mindig oly módon választhatók, hogy az agyagnak magának igen tetemes mennyiségű őrölt égetett mésszel való benső keveredése még nyitott kollerjáratokban is jól végezhető anélkül, hogy ez a munka az égetett mész túlgyors oltása által veszélyessé vagy ter­hessé válna. Az eljárás messzemenő műszaki előnye abban áll, hogy a hozzáadott égetett mész az elég hosszú ideig való késleltetendő összekeverésnél az agyagpép nedvességót fokozatosan elvonja úgy, hogy nemcsak egy agyagból és mészhidrátból álló, jobban zsugorodó keverék kapható, hanem egy­idejűleg ennek a keveréknek költségmentes szárítása és aprítása is idézhető elő úgy, hogy annak további földolgozása száraz úton való sajtolás által semmiféle nehézségbe nem ütközik. Amennyiben a keverékhez vagy mindjárt az agyagnak és az őrölt mésznek össze­keverésénél vagy utólagosan homokot adunk, a keverékben lévő porhomok, ha előzetesen lisztfinomságra őröltetett, a mint a kisér-

Next

/
Thumbnails
Contents