57356. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nedves anyag előkészítésére a száraz úton való sajtolás számára

letek igazolták, a massza kongóképességére vonatkozólag igen lényeges szerepet játszik. Ez a porhomok a keverékkel az ömlesztő-, képesség befolyásolása mellett az úgyneve­zett kötőmasszává keveredik, amely kötő­massza a maga részéről viszont azáltal gya­korol nagy befolyást, hogy a kongósításnál ép a durvább homokszemcsék közt lévő üregeket tölti ki. Ha az agyagból, mészből és homokból álló munkamasszának állandóan egyenletes kongóképességet kell biztosí­tani, a következő föltételeknek kell eleget tenni: 1. Az agyag és mészhidrát közötti keverési aránynak mindig megállapítottnak és egyen­lőnek kell lenni. 2. A lisztfinomságra őrölt porhomok hozzákeverését nem szabad lényegesen vál­toztatni és 3. a durvább homokszemcséknek és a kötőmassza (agyag, mész és porhomok együtt) közötti aránynak csak kevéssé sza­bad változnia. Minthogy a nagyobb homoktelepekben talált porhomok igen sokszor erős ingado­zásoknak van kitéve és ezért ily homoknak közvetlen hozzákeverésénél az 1—3. föl- j tételek nem volnának elég biztonsággal be­tartandók, a jelen eljárás ipari értékesíté­sénél a hozzáadandó homokot szitálás vagy mosás útján a nagyobb részekre és a por­homokra osztályozzuk úgy, hogy az agyag­tóészkeverékhez mindig meghatározott mennyiségű porhomok és durvahomok kever­tetik, amelyek a massza kongóképességét biztosítják. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás nedves agyag előkészítésére a száraz úton való sajtolás számára agyag­masszáknak mésszel való keverése mel­lett, azáltal jellemezve, hogy nedves agyag porrá zúzott égetett mésszel, szükség esetén homok hozzáadása mel­lett, bensőleg összekevertetik. 2. Az 1. igényben védett eljárás foganato­sítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a hozzáadandó homok finom és durva homokra választatik szét, mire az előbbi lisztfinomságra megőröltetik és azután az agyagmészkeverékhez a szükséges mennyiségek mindkét fajtából hozzá­kevertetnek. PALLA8 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents