57355. lajstromszámú szabadalom • Fényképező lemez kazetta

Megjelent 1912. évi szeptember hó 3t-én. MAGY Kia SZABADALMI WSB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 57355. szárú. IX f. OSZTÁLY Fényképező lemezkazetta. EDSTRÖM ERIK MAGNUS ÉS BOHLIN SÁMUEL KONBÁD KERESKEDŐK GÖTEBORGBAN. A bejelentés napja 1911 október hó 28-ika. Jelen találmány tárgya fényérzékeny lemezek megőrzésére szolgáló olyan kazet­tákra vonatkozik, amelyek két egyik élükön szabad, egymásba tolt szakocskákból álla­nak, melyek közül a külső egyik oldalán az exponálásnál szükséges fénybéeresztés szempontjából nagyobb nyílással van ellátva, s szabadon függve a fényképező lemezt •' tartja, amely fölső szélével'a külső zsákocs­kához van erősítve. A belső zsákocska két kívülről hozzáférhető nyelvvel van ellátva. Ezenfölül a külső zsákocska egy készülék­kel van ellátva, melynek segélyével a kazetta a fényképező készülékbe erősíthető. A találmány tárgyának egy példaképeni foganatosítási alakját a mellékelt rajzok tüntetik föl, melyeken az 1. ábra a kazetta perspektivikus elől­nézetét, a 2. ábra ugyanannak perspektivikus nézetét hátulról, a 3. és 4. ábra a kazetta függőleges met­szetét különböző állásában, az 5. ábra a fényképező készülék függőleges metszetét a behelyezett kazettával, a 6. ábra a fényképező készülék fölső részé­nek perspektivikus nézetét, a 7. ábra egy több filmmel vagy lemezzel ellátott készüléket, a 8. ábra ugyanezen készüléket egy pár filmmel, vagy lemezzel részben kihúzva és a 9. ábra több filmes vagy lemezes kazetta hátsó nézetét mutatja. A kazetta két (a) és (b) zsákocskából áll, melyek vékony fényáthatlan anyagból, pél­dául fekete papírból készülnek. Az egyik (b) zsákocska, a másik (a) zsákocskába, annak nyílásán át be van tolva és a (c) fényérzékeny lemezt körülzárja, amely egyik szélével a külső zsákocskához úgy van erő­sítve, hogy az abban szabadon lógva függ. A külső zsákocska egyik fala a lemez fény­érzékeny fölülete előtt egy (d) nyílással van ellátva az exponáló fény beeresztése céljá­ból. A belső zsákocska alsó szélén egy (e) nyúlvánnyal van kiképezve, amely a külső zsákocska széle alatt kinyúlik, még akkor is, ha az előbbi az utóbbiba teljesen be is van tolva. A belső zsákocska hátsó részén egy hosszú (f) nyúlvánnyal van ellátva, amely a külső zsákocska (fl) bevágásán át van vezetve. Ezen elrendezés folytán a belső zsákocska könnyen kihúzható a külső zsákocs­kábóJ, s viszont abba be is tolható. Egészen betolva, a belső zsákocska elzárja a (d)

Next

/
Thumbnails
Contents