56804. lajstromszámú szabadalom • Módosított fieldcsőelem

Megjelent 1912. évi augusztus lió í)-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 56804. szám. v/e/!. OSZTÁLY-Módosított Field csőelem. PARAUBEK HEINRICH TECHNIKUS ÉS HELLER ARTHUR KERESKEDŐ WIENBEN. A bejelentés napja 1910 rovember hó 11-ike. Jelen találmány tárgya Field-csőelem, melynek lényege abban áll, hogy a két oldalt teljesen zárt Field-cső tömítési vé­gén kerületi nyílásokkal van ellátva és csaptest módjára a csőnyílásoknak meg­felelő be- és kivezető csatornával ellátott tokkal van tömítve, oly módon, hogy a Field-cső egyszerű, a tokcsatornák a teljes csőfal által való elzárását célzó elforgatása által az üzemből kikapcsolható. A Field-csövet azt két részre osztó híd­résszel vagy anélkül foganatosíthatjuk, mi­mellett az első esetben a cső kerületi nyí­lásai a hídrész mindkét oldalán vannak el­rendezve. Ezen Field-csőelem a legkülönfélébb cé­lokra alkalmas és különösen gőztúlhevítők, ekonomizerek, vizcsöves kazánok, gőz- és melegvíz-fűtőtestek, hűtőtestek és effé­lék szerkesztésénél jön tekintetbe. A mellékelt rajzban, amelyben azonos részek azonos jelzésekkel bírnak, a talál­mány néhány foganatosítási alakja és al­kalmazási módja van föltüntetve. Mint az 1—4. ábrákból látni lehet, a hátsó végén vagy a csavaros (1) sapka (1. ábra) által elzárt vagy összehegesztett (2) Field-cső (2. ábra) mellső végén előre kó­nikusan van vastagítva, ami vagy a cs<> megfelelő kibővítése (1. ábra) vagy falának (2. ábra) megfelelő vastagítása által érhető el. A (2) Field-cső belső falát érintő, leg­célszerűbben nikkelacélból való (3) hídrész által két térre osztatik. A (3) hidrész a (2). cső mellső torkolatát elzáró (4) dugaszban van megerősítve, melynek kúpalakú (5) tö­mítési fölülete van, amely számára a (2) csövön megfelelő támaszfölület van elren­dezve. A (2) cső kónikus részében a (3) hídrész mindkét oldalán két (6) nyílás van elrendezve, melyek a kónikusan kifúrt (8) tok (7) csatornáival egybeesnek, amely tokba a kónikus csőrész van beillesztve,, mely vagy egyedül a két kúpfölület között levő szorító hatás által tömít vagy külön berendezésekkel szorítható a kónikus tok­furatba. A Field-csőnek a (8) tokból kilépő­vége előnyösen hasábalakú, hogy a csövet kulcscsal lehessen elforgatni. A (4) dugasz támaszfölületére a (10) szorító csavar által szoríttatik, melynek (11) kengyele a hasáb­alakú (9) akaszték vagy pedig a (8) tok mögé kapaszkodik, mimellett a második esetben egyúttal a csőkónusz is a tokban levő támasztófölületre szoríttatik. A (2) cső elforgatásánál a tok (7) csa-

Next

/
Thumbnails
Contents