56499. lajstromszámú szabadalom • Gyújtókészülék

Meyjeleut tíH2. évj julius hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRAS 56499. szám. H/g. OSZTÁLY. Gyújtókészülék. HERRMANN JULIUS FRITZ KERESKEDŐ LEUTZSCHBAN. A. bejelentés napja 1911 juliu3 hó 8-ika. Találmányom tárgya gyújtókészülék, mely­nél egy pyrophoros darabnak (cervas) egy érdes fölülethez való hozzádörzsölése által ütött szikra benzinlángot gyújt. Az új gyújtókészülék előnye a fölötte egyszerű szerkezet, továbbá .hogy a láng tökéletesen védve van a léghuzam, szél s eső ellen úgy, hogy ezek sem keletkezését meg nem gátol­hatják. sem ki nem olthatják. A mellékelt rajzon ezen gyújtókészülék­nek egy példaképem kiviteli alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra nagyobb léptékű metszel a 3. ábra b vonala szerint, a 2. ábra a 3. c—d ábra vonala szerinti metszet fele, a • * 3. ábra fölülnézet, a fölső mozgatható hüvely nélkül, a 4. ábra a használaton kívül álló készülék nézete természetes nagyságban, az 5. ábra a készülék nézete használatkor. A gj újtókészülék áll az (l) benzintartány­ból, a (2) kanóccsőből, mely esetleg csavar­ral ellátható a kanóc beállítása céljából. A tartány fala egy helyen meg van nyújtva, hogy támaszt adjon a (3) reszelónek, mely meglehetősen meredek szögben szorosan a (2) kanóccső mellé van helyezve. E reszelő fogai úgy vannak alakítva, hogy csak akkor dörzsölnek, midőn a cervas fölfelé halad mig a lefelé való haladásnál lehetőleg ke­véssé súrlódnak hozzá. A benzintartányt megfelelő nagyságú (4) hüvely veszi körül, melynek alsó része (5) spirálrúgót, fölső része pedig a (6) födő­hüvelyt fogadja be. Az (5) spiráliúgó a (6) födőhüvelyt fölfelé nyomja. A (6) födőhüvelynek a legmélyebb hely­zetben (4. ábra) való rögzítésére pecekkel ellátott (7) rúgó van ráerősítve, mely a leg­mélyebb állásban a külső hüvelyen lévő megfelelő nyílásba csappan, melyből egy. kiálló fejjel és rúgóval ellátott (8) szög megnyomása által ismét kiszorítható. Ezen (8) szög a külső hüvelynek egy dudorába vagy gyűrűjébe van szerelve. A (7) rúgó egyszersmind vezetőül is szol­gál a (6) födőhüvely számára, mert úgy ez, mint a vele szemközt lévő- helytálló (9) szög a (4) külső hüvely hasítékaiban van vezetve úgy, hogy a részek egymáshoz képest el nem fordulhatnak. A (6) födőhüvely kieme­lése a (10) csavarok vagy peckek révén gátoltatik meg; ezeknek eltávolítása után a (6) födőlemez levehető. A (10) csavarok helyett rúgós peckeket is lehet alkalmazni, hogy a (6) födőhüvely gyorsan legyen le­vehető, amidőn a készüléket esetleg lámpá-

Next

/
Thumbnails
Contents