56474. lajstromszámú szabadalom • Lokomotívvezérmű

Megjelent 19155. évi julius lió 10-én. MAGY gjfa KIK SZABADALMI jHg HIVATAL SZABADALMILEÍRÁS 56474. szám. V/c. OSZTÁLY. Lokomotivvezérmfi. BAKER ABNER DE HEVEN MÉRNÖK SWANTONBAN. A bejelentés napja 1911 április hó 11-ike. Találmányom tárgya lokomotivvezérmű, melynek segélyével a gőzelosztás különböző fázisai könnyes szabályozhatók. Találmányom újdonsága abban áll, hogy a himba nem mozog fix csap körül, hanem csapja egy karra van szerelve, mely a kulisszával csuklós kapcsolatban áll. A kar hossza akkora, hogy a nyitás nagysága a lokomotív előre és hátrafelé való mozgásá­nál ugyanaz legyen. A vezérmű a tolattyú löketének változtatá­sát engedi meg úgy, hogy a be- és kiáram­lás nyitását és a zárás időtartamát tetszés szerint lehessen változtatni. A vezérmű a tolattyút löketénél változóan kis és nagy sebességgel mozgatja, még pedig akként, hogy a bebocsátónyílás minden löket kez­detén gyorsan és tökéletesen nyílik ki a löket hosszának megfelelő mértékben, azután majdnem változatlan marad mindaddig, míg a gőzbeömlést teljesen el nem zárjuk. A vezérmű továbbá azt is lehetővé teszi, hogy a gőzbeömlést a gép előre- és hátrafelé való mozgásánál a dugattyúlöketnek majdnem teljesen ugyabban a pontjában zárjuk el és hogy a gőzt a löket végpontjában gyorsan vezessük el, a gőzelvezetés pedig a követ­kező löket alatt is tartson. Célja továbbá találmányomnak még az is, hogy oly vezérművet létesítsünk, mely a. lokomotív tömegnyomatékai és a pálya egyenetlenségei által okozott mozgásoktól teljesen független. A csatolt rajz 1. ábráján a vezérmű oldalnézete és rész­ben az 5. ábra x—x, illetve a 6. ábra y—y vonala szerint vett metszete látható, a 2. ábra a vezérmű diagrammját ábrázolja, hol a részek az elzárás megtörténte után el­foglalt állásukban teljes, az 1, ábrán látható helyzetnek megfelelő helyzetben pedig, melyben az elzárás megkezdődik, pontozott vonalakkal kihúzva láthatók. A 3. ábra oly diagramm, melyen a részek a dugattyúlöket végén elfoglalt állásukban teljes, a gőz elzárásánál elfoglalt állásukban pedig pontozva kihúzott vonalakkal vannak ábrázolva. A 4. ábrán a részek teljesen kihúzott vona­lakkal vannak abban az állásban föltüntetve, melyet a bebocsájtás teljesen nyitott állásá­nál foglalnak el, pontozva kihúzott vonalak­kal pedig abban az állásban, melyben a dugattyúlöket kezdetén vannak, az 5. ábra nagyobb léptékben ábrázolt met­szet az 1. ábra z—z vonala szerint, a 6. ábra metszet az 1. ábra z'—z' vonala szerint, a

Next

/
Thumbnails
Contents