56467. lajstromszámú szabadalom • Berendezés matricaszedő gépeken a matricáknak kettős csatornákból fölváltva való kiszedésére

Meg-jelent 1912. évi julius hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 56467. szám. IX/e. OSZTÁLY. Berendezés matricaszedőgépeken a matricáknak kettős csatornákból fölváltva való kiszedésére. MERGENTHALER SETZMASCH1NEN-FABR1K G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 november hó 6-ika. Jelen találmány tárgya berendezés matrica­szedőgépeken a matricáknak kettős csator­nákból fölváltva való kiszedésére. Ez a be­rendezés abban különbözik az ismert ily­fajtáju berendezésektől, hogy a két szek­rénycsatorna akasztékai részére közös ki­akasztórúd fölső végének fölváltva az egyik és a másik akasztókra való beállítása egy átkapcsolószerkezet által történik, mely a közvetve vagy közvetlenül az akasztékokra ható kiakasztórúd által működtetik, a mikor az utóbbi föl és le mozog. A csatolt rajzokon a találmány tárgyának több kiviteli alakja van föltűntetve. Az 1—3. ábrák egy kiviteli alaknak vázlatos előlnézeteit és a 4. ábra annak vázlatos oldalnézetét mu­tatja ; e kiviteli alaknál az átváltás billenő­emeltyű vagy lengő súly által történik. Az 5. ábra a billenőemeltyű vagy lengő súly más elrendezését tünteti föl. A 6. ábra oly kiviteli alak oldalnézete és a 7—9. ábrák előlnézetei, melynél a ki­akasztórúd, mozgásainál, egy a kiakasztó­rudat vezető váltószerkezetet működtet. A 10—12. ábrák egy hasonló kiviteli alak előlnézetei és a 13. ábra vázlatos oldalnézete. A 14. ábra egy további kiviteli alak vázla­tos elölnézete, melynél a kiakasztórúd fölső vége beállítható ujjakkal vagy karokkal van ellátva, melyek fölváltva a két akasz­tók egyike alá lépnek. A 15—17. ábrákban oldalnézetben föltün­tetett kiviteli alaknál egy a kiakasztórúd által szakaszosan menesztett bütyköskerék a kiakasztórudat fölváltva az egyik és a. másik helyzetbe vezeti át. A 18—22. ábrák a találmány tárgyának további kiviteli alakját mutatják, mimellett a-18—21. ábrák a kiakasztórudat és a váltószerű átkapcsolószerkezetet a kapcsoló­folyamat különböző helyzeteiben tüntetik föl és a 22. ábra a 21. ábra oldalnézete. Az 1—4. ábrák szerinti kiviteli alaknál a két csatorna két (b, bl) akaaztéka részére való (a) kiakasztórúd az (e) csuklóstag által a (d) billenő emeltyűvel vagy lengő súly­lyal van összekötve és pedig oly módon,, hogy a kiakasztórúd fölfelé való mozgásánál a helytálló (f) csap körül forgatható lengő súly oly impulzust kap, mely a súlyt 180°-al elforgatja. A 180°-u elforgás által

Next

/
Thumbnails
Contents