56135. lajstromszámú szabadalom • Eljárása a kimerült világítógáz tisztítómasszában foglalt kének és cyanidok egyidejű elválasztására

Megjelent 1912. évi május hó 25-év. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 561B5. szám. II/e. OSZTÁLY. Eljárás a kimerült világítógáz-tisztító masszában foglalt kénnek és cyanidoknak egyidejű elválasztására. H. GOUTHIÉRE ET CIE CÉG ÉS DUCANCEL PIEBRE KERESKEDŐ BEIMSBAN. A bejelentés napja 1911 május hó 26-ika. Elsőbbsége 1910 junius hó 7-ike. A találmány tárgya eljárás a kimerült világítógáz tisztítómasszában foglalt kénnek és cyanidoknak egyidejű kiválasztására. Az eljárás abban áll, hogy a masszát alkáli­vagy alkáliföldfémszulfidok, előnyösen sem­leges ammoniumszulfid hatásának vetjük alá, még pedig oly módon, hogy ammoniumpoli­szulfid álljon elő. Azután a masszát átszűr­jük s a nyert oldatot úgy dolgozzuk föl, hogy az ammoniumpoliszulfid kén leválás közben megbomoljék. A megbontást hevítés­sel eszközölhetjük, legcélszerűbben akként, hogy az oldatot vízgőzáram behatásának tesszük ki, amely kicsapja a ként és magá­val ragadja az ammoniumszulfidot, amelyet ilyen formán visszanyerünk. A szűrőn lévő maradékot viszont, hogy a levegő behatá­sától megóvjuk, gyorsan vízzel hígítjuk, az­után meszet adunk hozzá, miközben az erősen fölmelegszik, majd újból megszűrjük az egészet; ekképen a szűrőn vasoxidhidrát­ból és vasszulfidból álló massza marad vissza, amely levegővel való oxidálás révén regenerálódva újra tisztítómassza gyanánt használható föl. A világítógáz tisztítására használt masszát, ha az már kimerült, hidegen semleges am­moniumszulfid oldatba adagoljuk. A műve­letet elzárt és mechanikai keverőkkel föl­szerelt tartányokban visszük keresztül. Az ammoniumszulfid a ként föloldva ammonium­poliszulfiddá alakul, ugyanakkor föloldja azonban a szulfocyanidokat is és oldhatóvá teszi a berlini-kék egy részét ammonium­ferrocyanid alakjában. Azonföliil ammóniák lekötődése közben a vasoxydot vasszulfiddá alakítja át, a legnagyobb valószínűség sze­rint oly módon, hogy egy kettős vas-ammo­niumszulfid áll .elő. A végbement reakció után az egészet leszűrve egy oldatot kapunk, amely ammo­niumpoliszulfidot, ferrocyanidot és szulfo­cyanidot tartalmaz, míg a szűrőben vissza­maradó szilárd anyag vasszulfid, gipsz, fa­forgács és a berlini-kék ama részéből áll, amelyet az ammoniumszulfid nem tett old­hatóvá. Ezután külön dolgozzuk föl az ol­datot és külön szilárd maradékot. Az oldatot a poliszulfid megbontása cél­jából desztillációnak vetjük alá. A párlat ammoniumszulfidból áll, amely a kimerült tisztítómassza egy újabb részletének földol­gozására hasznosítható. A visszamaradó folyadék viszont a ferrocyanidokat, szulfo-

Next

/
Thumbnails
Contents