56085. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kátránymakadamutak építésére szolágló útanyag készítésére

Megjelent 191%. évi május hó 15-én. MAGY. gfe* KIR SZABADALMI jhff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 56085. szám. Vlll/i. OSZTÁLY. Eljárás kátránymakadámutak építésére szolgáló út anyag készítésére. STRASSENBAU-GESELLSCHAFT ZOELLEB, WOLFERS, DROEGE CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1911 május hó 17-ike. Elsőbbsége 1910 május hó 17-ike. Kátránymakadám-utak útanyagát eddig úgy készítették, hogy nyers kátrányt zúzott kővel, esetleg kődara hozzáadása mellett kevertek. Az ily anyagból készült utak nem voltak tartósak, mert a kátrány ós kemény tömör kődarabok közötti, csak adhéziós kötés a forgalom folytán könnyen oldódott úgy, hogy az úttest «eltolódás» kifejezés alatt ismert helyzetváltozása lépett föl, a zúzott kődarab elcsúszása folytán. A jelen eljárás értelmében a kátrányt nem nyers állapotban, hanem oxydáló anya­gokkal való előkezelés után alkalmazzuk, mimellett a tulajdonképeni kőtölteléken kívül még aszfaltkövet, vagyis 5%-öt meg nem haladó bitument tartalmazó aszfalt­követ használunk dara (nem pedig por) alakjában. Ismeretes az illó szénhydrogéneket tar­talmazó bitumeneket útanyagra való elő­készítés céljából oxydáló anyagokkal kezelni. Másrészt ismeretes aszfaltutak készítése céljából a bitumenes anyagot (aszfaltot vagy aszfaltpótlékot, kátrány segélyével készülteket is) különböző ásványi adalékok­kal, pl. kaviccsal, finom mésztartalmú ho­mokkal, márgás homokkal, mészporral, tégla­porral, iszapkrétával, útkotradékkal, por­phyrliszttel, stb. keverni. Ajánlották továbbá földszuroknak (bitumenes palák és szemek desztillációjának sűrű maradékaival vagy anélkül) poralakú bitumenes mészkővel és kőanyaggal való keverését, valamint goud­ronnak aszfaltkőporral való Összeolvasztását. Az utóbbi két esetekben legalább 10%-nyi bitument tartalmazó, tehát nem sovány bitu­menes mészkő alkalmazásáról volt szó. Oxydált kátránynak útanyag gyanánt való alkalmazása eddig ismeretlen volt, ép úgy, mint 5%-nál kevesebb bitument tartal­mazó aszfalt-kődarának, vagyis sovány asz­falt-kődarának útanyag-adalék gyanánt való alkalmazása is. Az ismert eljárásokkal szemben a talál­mány abban áll, hogy együttesen haszná­lunk egyrészt olyan kátrányt, melyet a kő­töltelékkel való keverés előtt oxydálóan elő­kezeltünk, másrészt pedig oly sovány asz­falt-kődarát (nem port), melynek bitumen­tartalma 5%-nál kisebb. Az oxydáló előkezelés a kátrány kötő­erejét és szívósságát fokozza, míg a sovány, vagyis 5% bitumennél többet nem tartal­mazó aszfalt-kődara hozzáadásának az a hatása, hogy az ezen aszfalt-kődara és a

Next

/
Thumbnails
Contents