55556. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés cellulózának cellulozarosttartalmú anyagokból való előállítására

Megjelent 191*4. évi március hó 15-én. MAGY.. g*^ KIR. SZABADALMI BM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 55556. szám. IV/h/l. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés cellulózának cellulozarosttartalmú anyagokból való előállítására. D. ROSENBLUM CÉG ÉS BRECH LEON ÉS TYBOROWSKI EDMUND MÉRNÖKÖK VARSÓBAN. A bejelentés napja 1911 március hó 6-ika. Jelen találmány tárgya eljárás és beren- j dezés cellulózának, illetve sejtanyagoknak cellulozatartalmú anyagokból, pl. fából, szal­mából, kenderből, fűfélékből stb. való elő­állítására. Eddig a sejtanyagokat sejtrosttartalmú anyagokból, ezeknek lúgoknak (mint pl. nátronlúgnak, úgynevezett szulfátlúgnak, szulfitlúgnak stb.) gőznyomás alatt történő főzése útján állították elő és az alkalmazott főzőlúghoz, valamint a nyomáshoz képest többé-kevésbé jó sejtanyagot kaptak. Ezen eljárásnál azonban a sejtanyagnak tetemes része veszendőbe ment, minthogy ezek a lúgok a cellulózát többé-kevésbé megtámadják és oldó hatásuk nem szorít­kozott egyedül a cellulozaanyagok mellék­alkatrészeire. A találmányra vezető kísérletekből kitűnt, hogy e^en hátrányok sikeresen elkerülhetők, .ha a főzéshez szükségelt nyomást nem egyedül ezen lúgok gőznyomása által, állít­juk elő, hanem arról is gondoskodunk, hogy a lúgokban szabad állapotban lévő ammónia legyen jelen, mely illó, illetve gázalakú sajátsága folytán a nyomást a főzőedények­ben annyira fokozza, hogy az a lúgok főzési hőmérsékletének megfelelő nyomást jóval fölülmúlja. Úgy találtuk, hogy ily módon á főzőlúg föltáró hatása már aránylag ala­csony hőmérsékleteknél és nagy nyomásnál oly beható, hogy jó sejtanyagot kapunk és amellett a sejtrostok annyira kiméltetnek, hogy a hozadék emelkedik, a sejtrost maga pedig kiválóan tartós és jó tulajdonságait aránylag változatlanul megtartja. Ily módon oly magas nyomást és amellett a főzőlúg aránylag oly alacsony hőfokát alkalmazhatjuk, hogy az említett előnyös hatásokat biztonsággal elérjük. Az ezen eljárással kapott sejtanyag gór­cső vi megfigyelései azt mutatják, hogy a rost igen meg van kiméivé, amint az azonos mérvű föltáró hatásnál szabad fölös ammó­niának jelenléte hiányában nem észlelhető. Minthogy magának az ammóniának is vannak föltáró sajátságai, az eljárást ammó­niával egyedül is végezhetjük. Minthogy itt az ammóniának a rostanyagokra való behatása aránylag hosszabb ideig tart, aján­latosnak mutatkozik, ha a föltárást elősegítő más anyagokat is alkalmazunk, amint azokat előzőleg említettük is. Azonban mindenkor gondoskodnunk kell arfól, hogy a főzőlúg-

Next

/
Thumbnails
Contents