53541. lajstromszámú szabadalom • Merülő naszádok hajótestének belső kiképzése

Megjelent 1911. évi október lió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 58541. szám. XV/a. OSZTÁLY. Merülő naszádok hajótestének belső kiképzése. ELECTRIC BOÁT COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1910 március hó 23-ika. Elsőbbsége 1909 április hó 24-ike. A találmány célja a hajótestet úgy kiké­pezni, hogy a nehezéktartályok töltését és kiürítését vezénylőszelepek lehetőleg egy­más közelében és a naszád vezérhelye, pl. a kémtorony alatt foglaljanak helyet. Ezt a találmány értelmében azáltal érjük el, hogy a főfedélzet alatt fekvő, az akkumulátor­telepek befogadására szolgáló teret a hajó közepén a vezérhely alatt egy aknával tör­jük át, a hajótestben pedig úgy rendezünk el válaszfalakat, hogy egy mellső és egy hátsó főnehezéktartály és egy ezek között fekvő, közös falakkal határolt segédnehezék­tartály keletkezzék, mimellett a tartályok gyors töltésére és kiürítésére szolgáló sze­lepek a hajófenékben vannak elrendezve és a vezérhelyről működtethetők. Ezen elren­dezés mellett az összes szelepek a vezér­helyről egy egyetlen személy által működ­tethetők, úgy, hogy a naszádparancsnok a szelepvezérlést kényelmesen ellenőrizheti. Minthogy a szelepek és a külvíz között nincsenek vezetékek, a tartályok teljes ki­ürítése megkönnyíttetik és a tartályokból kilépő víznek a külvízre gyakorolt, lefelé irányuló nyomása, mely a naszád emelke­dését elősegíti, lényegesen fokoztatik. A csatolt rajzokon két foganatosítási példa van föltüntetve: 1. ábra a találmány szerint kiképzett merülő naszád középső részének hosszmet­szete; 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti metszet; 3. ábra a 4. ábra 3—3 vonala szerinti metszet; 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala szerinti metszet, illetve a középső rész alaprajza; 5. ábra ugyanezen résznek a 3. ábra 5— 5 vonala szerinti alaprajza; 6. ábra ugyané résznek a 3. ábra 6—6 vonala szerinti alaprajza; 7. ábra a 4. ábra 7—7 vonala szerinti keresztmetszet; 8. ábra a középső rész alaprajzát részben törve tünteti föl, míg a 9. ábra egy másik foganatosítási példának a 6. ábrával azonos értelmű metszete. Az 1—8. ábrabeli példa szerint a mellső (A) nehezéktartály két, töltésre és kiürítésre szolgáló (a) szeleppel és egy kisebb (a') ki­ürítőszeleppel van ellátva, melynek révén a tartály a hajótőkén elrendezett vezetékkel és ennek révén a hajószivattyúval hozható kapcsolatba. A hátsó (B) nehezéktartály a megfelelő célú két (b) szeleppel és a (bl) kiürítőszeleppel van ellátva. Az (A) és (B) főnehezéktartály között foglalt helyet a (C)

Next

/
Thumbnails
Contents