51880. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikus hydraulikus hengerállítóberendezés önműködő rugalmas tehermentesítéssel

Megjelent 11)11. évi április hó 39-én. MAGY. ^ KIFL SZABADALMI W§M HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 51880. szám. XII/©- OSZTÁLY. Pneumatikus-hydraulikus hengerállítóberendezés önműködő rugalmas tehermentesítéssel. HESS KÁROLY ALBERT GYÁRIGAZGATÓ KRIEGLACHBAN, MAYER KÁROLY MUNKAVEZETŐ FRIEDEK MELLETTI KARLSHÜTTEBEN ÉS MÜLLER OTTO FŐMÉRNÖK TRZYNIETZBEN. A bejelentés napja 1910 jnnius hó 24-ike. Jelen találmány tárgya hengerállítóberen­dezés, melynek a beállítandó hengerre be­ható ék beállítása hydraulikus nyomás ál­tal oly módon történik, hogy először az ék teljesen beveretik és a hengerek szorosan egymáshoz nyomatnak, azután az ék hátra­felé visszatolatik, hogy a kivánt hengerlési vastagságra beállíttassék. Egyidejűleg egy szabályozható feszültséggel összenyomott légoszlopnak egyoldalú rugalmas nyomása hat az ékre, mely légoszlop nyomóközeg­veszteségek esetén a nyomóközeg feszült­ségét kiegészíti, a hengerlési vastagság változásainál pedig a beállító ékre ható nyo­máskomponenseket fölveszi úgy, hogy ön­működő rugalmas tehermentesítéssel rendel­kezünk, mely a hengerek törését, a henge­relt tárgy megakadását és más, a hengerlés­nél föllépő hátrányokat kiküszöböl. A rajzon e hengerállítóberendezésnek ki­viteli példája van föltüntetve. Az 1. ábra a hengerállványzat végnézete, a hengerállítóberendezésnek metszetével. A 2. ábra az 1. ábra elölnézete és a 3. ábra fölülnézete, részben vízszintes metszete. A hengerállítóberendezés célszerűen ket­tősen, azaz a fölső henger két csapágya mindegyike részére egy-egy ily berendezés van elrendezve. A csapágyak mindegyikének (a) állítóéke két hydraulikus sajtó (b) és (c) dugattyúi­nak hatása alatt áll, melyek ellentétes ol­dalakról hatnak az ékre. Az egyik sajtó (d) hengere, — melynek (b) dugattyúja az ék teljes beverését teszi lehetővé, egészen a hengerek szoros egymáshoznyomásáig — az (f) csővezetéken át a (g) henger furatával közlekedik, mely (g) hengerbe a (h) szélka­zán van becsavarva. A hengerfuraton az (i) csap hatol át, melnek külső vége a (j) ha­rántdarab (1. és 2. ábra) által (k) vezető­rudakkal van összekötve, melyeket egy má­sodik, a szélkazánon vezetett (m) haránt­darab köt össze. Az utóbbira az (n) rúgó hat, mely egyrészt a (g) hengerhez, más­részt az (m) harántdarabhoz támaszkodik és szabályozható feszültséget kap, mely kisebb a nyomóközegnek adandó feszültségnél. A másik hydraulikus (e) sajtóhenger, — melynek (c) dugattyúja aképen működik, hogy a bevert éket a kivánt hengerlési

Next

/
Thumbnails
Contents