51825. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas fluidummal hajtott turbina

Megjelent 1911. évi április hó 25-én. MAGY. gggfc KIR. szabadalmi hu hivatal SZABADALMILEIRAS 51825. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Rugalmas fluidummal hajtott turbina. westinghouse george gyáros pittsburgban. A bejelentés napja 1910 február hó 23-ika. Elsőbbsége 1909 március hó 6-ika. Jelen találmány tárgya rugalmas fluidum­mal hajtott turbina, mely kompendiozus szerkezetével, hatásos működésével és az­által tűnik ki, hogy aránylag kis sebesség­gel járatható és hogy csekély előállítási és föntartási költségt igényel. A mellékelt rajzban a találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föltün­tetve. Az • 1. ábra a turbinának függélyes hosszmet­szete. A 2. ábra kisebb léptékű végnézet. A 3. ábra nagyobb léptékű részletrajz. A 4. ábra a turbina első szakaszának síkba fejtett metszete. A találmány szerint szerkesztett turbina két szakaszból áll, melyek közül az első és pedig a nagy nyomású szakaszt egy vissza­vezetett áramú azaz ismételten megcsapott és ennek megfelelően elrendezett szájcsö­vekkel és gyűjtőkamrákkal ellátott turbina­kerék képezi, míg a második és pedig a kis nyomású szakasz két, az első szakasz­nak két oldalán szimmetrikusan elrendezett turbinarészre van osztva, melyek útján az első szakaszból kiáramló fluidum egymás­sal ellenkező axiális irányokban tódul az egész turbinának kibocsátó része felé. Ezen turbina ekként részleges beömlésű kettős áramú gépnek tekinthető; világos azonban, hogy az említett elrendezést egyszerű áramú gépnél is alkalmazhatjuk, amikor is cél­szerű egy vagy több, labyrinthtömítésekkel ellátott kiegyensúlyozó dugattyúról gondos­kodni, hogy a turbinának különben ki nem egyensúlyozott szakaszaira ható hosszirányú vagy végnyomás sztatikailag kiegyenlí­tessék. A turbinának forgó főalkatrészei a kis nyomású (1, 2) dobok (1. ábra), a vissza­vezetett áramú (4) kereket hordó (3) közép­rész és az (5) tengely, melyre a (3) közép­részt a (4) kerékkel együtt hordó (1. 2) dobok vannak fölszerelve. A (4) kerék a (célszerűen akciós) (6) la­pátoknak egyetlen sorát hordja, míg a cél­szerűen hengeres (1, 2) dobok több lapát­koszorút hordanak, melyek a célszerűen Parsons-féle (7) lapátokból vagy más oly lapátokból állanak, melyek a hajtóanyag energiájának egy, Parsons-rendszerű azaz akciós és reakciós fokozatban való kihasz­nálását lehetővé teszik. Az (5) tengely megfelelő (föl nem tünte­tett) csapágyakban jár és a (8) köpenynek végein van átillesztve, mely köpeny a szo­kásos módon vízszintes középvonala mentén ketté van osztva.

Next

/
Thumbnails
Contents