51719. lajstromszámú szabadalom • Tollborítóval ellátott tollszár

Megjelent 71)11. évi április hó 14-én. MAG\. SZABADALMI KIK. HIVATAL SZABADALMI f 51719. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Tollborítóval ellátott tollszár. KUNATH JÓZSEF ÉPÍTÓTECHNIKUS WIENBEN. A bejelentés napja 1910 május hó 23-ika. Jelen találmány tárgya tollborítóval ellá­tott tollszár, melynek használata által tin­tával, tussal vagy hasonlóval való írás vagy rajzolás közben egyszeri bemártással annyi tinta, tus vagy hasonló marad a tollban, h'ogy hosszabb ideig lehet vele írni vagy rajzolni újabb bemártás nélkül. A találmány lényege abban áll, hogy a tollborító magán a tollszár hüvelyén van fölcsaphatóan és amellett mégis levehetően elrendezve, miáltal úgy a tollborító, vala­mint a toll is könnyen és kényelmesen tisz­títható és kicserélhető. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak több kiviteli alakja van példaképen föltüntetve, és pedig az 1. ábra a tollszárat a tollborítóval elöl­nézetben mutatja, a 2. ábra oldalnézetben. A 3. ábra egy kiviteli alaknak oldalnézete külön kirajzolt tollborító előlnézetével. A 4. ábra egy további kiviteli alak oldal­nézetben. Az (1) tollborító, mely tetszőleges anyag­ból, de célszerűen sárgarézbádogból készült s melynek mellső vége csúcsos, gyengén meg Van hajlítva és a hosszirányú élein kis (2) nyúlványokkal van ellátva, melyek meg­akadályozzák azt, hogy a tollborító egész fölületével a tollat érintse. A tollborító hátsó végén négyzet- vagy négyszögalakú (3) nyílással bír, melybe a (4) tollszárhüve­lyen lévő rugalmas (5) nyelv illik. Ezen (5) nyelv a (4) hüvellyel egy darab­ból van előállítva és úgy kihajlítva, hogy a hüvely külső fölületét érinti. Az így képződött (5') horogban nyugszik az (1) tollborító, mely az (5) nyelv nyomása folytán használatra alkalmas helyzetben tartatik. Ha a tollborítót tisztítani akarjuk, de anélkül, hogy a tollszárról levennők, akkor a tollborítót a 2. ábrán pontozott vonalak­kal rajzolt helyzetbe csappantjuk, amely­ben ugyancsak a rugalmasan utánaengedő (5) nyelv fogvatartja. De lehet a tollborítót még jobban is visszacsappantani, addig, amíg fölső fölületével a (4) hüvelyt érinti, ami különösen akkor célszerű, ha a tollat kicserélni akarjuk, vagy ha esetleg nem akarjuk a tollborítót egy bizonyos ideig használni. A tollborítót igen könnyen kicserélhetjük, ha azt addig feltoljuk, míg azt az (5) nyelv szabadon engedi. Megfelelő módon lesz új tollborító az (5) nyelvre föltéve és azután a tollra lecsappantva. A 3. ábra szerinti kiviteli alaknál az (5)

Next

/
Thumbnails
Contents