51719. lajstromszámú szabadalom • Tollborítóval ellátott tollszár

nyelv két (5') boltozással bír és a tollborító | (3) nyílása hosszabb, tehát hasítékszerűen i van kiképezve. Azáltal, hogy a tollborítót az egyik vagy másik (5') boltozat tartja fogva, lehetővé válik azt különböző hosszú­ságú tollak használatánál is alkalmazni. Természetes, hogy két (5') boltozat helyett három, sőt több is lehet alkalmazva. Lehet a tollborítót egy hasítékszeru nyílás helyett két vagy több négyzet-vagy négyszögalakú (3) nyílással is ellátni, hogy azáltal, hogy a tollborítót egyik vagy másik nyílás segé­lyével erősítjük az (5) nyelvre, a különböző tollak hosszának megfelelő legyen. A 4. ábra szerint az (1) tollborító a (4) tollszárhüvellyel egy darabból áll. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Tollborítóval ellátott tollszár, jellemezve azáltal, hogy az (1) tollborító a (4) toll­szárhüvelyen fölcsappanthatóan és emel­lett könnyen levehetően tartatik, hogy a tollborító és a toll könnyen tisztítható és kicserélhető legyen. 2. Az 1. igénypont szerinti tollborítóval el­látott tollszár, jellemezve azáltal, hogy a (4) hüvely rugalmas, kifelé visszahaj­lított (5) nyelvvel bír, melyre a tollborító (3) nyílás segélyével van föltolva és mely (5) nyelvnek (5') boltozatában a tollborító különböző helyzetekben fogva­tartatik. 3. Az 1. és 2. igénypontok szerinti tollborí­tóval ellátott tollszár, jellemezve azáltal, hogy az (5) nyelv két vagy több (5') boltozattal és a tollborító (3) hosszhasí­tékkal van ellátva, hogy a tollborító a toll hosszának megfelelően beállítható legyen. 4. Az 1—3. igénypontok szerinti tollborító­val ellátott tollszár, jellemezve azáltal, hogy a (4) hüvely az (1) tollborítóval egy darabból van kiképezve. (1 rajzlap melléklettel.) HÉ82VÉNY'ÁASAFTFO XYOMDktA FIUGAFESTO*

Next

/
Thumbnails
Contents