51644. lajstromszámú szabadalom • Lehúzóberendezés borotvák számára

Megjelent 1911. évi április hó IQ-én. ,. MAGY. 'ggn* KIR. szabadalmi gg g hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 51644. szám, 111/b. OSZTÁLY. Lehúzó berendezés borotvák számára. floyd george gregg mérnök graniteben. A bejelentés napja 191Q május hó 17-iké. Jelen találmány tárgya berendezés borot­vák és efféle tárgyak élesítésére vagy le­húzására^ A találmány jellemzőjét az egyes részek elrendezése és működési módja képeziy mely­nek folytán egy- vagy kétélű kések hozat­nak érintkezésbe a lehúzó eszközökkel úgy, hogy az élek. egymással szemben fekvő ol­dalai egymás után jutnak a. lehúzó beren­dezésekkél csúszó érintkezésbe, anélkül, hogy szükséges volna a, tárgyat a berende­zésből eltávolítani vagy a hajtás mozgás­irányát megfordítani. A mellékelt rajzokban a berendezés az 1. ábrán végnézetben, a 2. ábrán metszetben van föltüntetve, mely­nél az élesítő közegek az élesítendő - kés­sel való érintkezés előtt vannak föltün­tetve, a 3. ábrán az élesítő közegek a munkahely­zet kezdetén ugyanily metszetben vannak föltüntetve, a 4. ábrán az 5. ábra 4—4 vonala szerint vett metszet van bemutatva, az 5. ábrán a berendezés fölülnézetben lát­ható, a 6. ábrán metszet az 5. ábra 6—6 vonala szerint van bemutatva, a 7. ábrán az alaplemezhez párhuzamo metszet, a .,. \ ... ábrán a-késtartó, valamint a kések egyikének egyes részei, a U. ábrán az összeállított késtartób a 10. ábrán a tartó végnézete nagyobb lép­tékben, á 9. ábrán lévő nyilak irányában tekintve, látható, a 11. ábrán metszet a 9. ábra 11—11 vo­nala szerint, a , 12. ábrán az 5. ábra 12 vonala" szerint vett részleges métszet, a 13. ábrán oly késtartó van bemutatva, •mély csak égy. éllel ellátott két kés fölvé­telére alkalmas, a 14. ábrán a 13. ábrán bemutatott tartó behelyezett késekkel fölülnézetben van ábrá­zolva ; a 15. ábrán, a 14. ábra 15—15 vonala sze­rint vett metszet, a . 16. ábrán egy ily tartó fölső szorító­része, a 17. ábrán a csak egy éllel ellátott kések egyike van bemutatva. Á fából vagy más alkalmas anyagból ké­szült (20) alaplemez két végén a csavarok­kal megerősített' (21) és (22) véglemezeket tartja, míg egy harmadik, függélyes hely-

Next

/
Thumbnails
Contents