51380. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nyomáskülönbségek jelzésére

Megjelent 1911. évi március hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51380. szám. VUIÍ. OSZTÁLY. Berendezés nyomáskülönbségek jelzésére. SIEMENS-SCHUCKERT-WERKE G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1909 augusztus hó 5-ike. Elsőbbsége 1908 augusztus hó 6-ika. Találmányunk tárgya berendezés nyomás­­különbségek jelzésére, mely lényegében véve változó ellensúllyal terhelt karos mér­legből áll. Ez a mérleg a teherkar kilen­gését egy folyadékba merülő kiszorító föl­­hajtásának változása által önműködően méri. Ily módon a mérleg terhelése és ki­lengése mindig arányos fog lenni. Ennek következtében egyenletes beosztású lépté­het lehet alkalmazni, ha a berendezés egy­szerű leolvasására szolgál, vagy pedig óramű által forgatható dobot, ha planimetrálható diagrammot akarunk fölvenni. Találmányunk tárgyának több foganato­­sítási alakja látható a csatolt rajzokon, melyek arra szolgálnak, hogy a folyadék­vagy gázáramok különböző pontjain föllépő vagy előidézett nyomáskülönbségeket meg­állapíthassuk. Az 1. és 2. ábra egy ily be­rendezés függélyes metszete és fölülnézete, mely berendezés egy tokba zárt mérlegből áll és melynél a mérleg egyik karján a folyadékelzárással fölszerelt vezeték, má­sik karján pedig egy folyadék-kiszorító van alkalmazva. Ezeken az ábrákon (a) egy tömítve zárt tok, mely valamely folyadékkal (vízzel, gli­cerinnel, olajjal) van töltve. A tokban a (b); mérleggerenda vagy egy ágyazó élre ágyazva mely mérleggerenda két karján a kénesővel telt (c), illetve (d) edény van lenghetően föl­függesztve. A (c) edényben lévő kénesőbe az (e) cső nyúlik be, melyhez a mérendő folyadékot vezető (f) vezeték csatlakozik, míg a (d) edényben lévő kénesőbe az (a) tokon fölerősített (g) kiszorító merül. A mér­legkar kilengését a (h) pecek, (1) kar és a tokból kinyúló (k) tengely viszi át az iró­­emelőre, mely írópeckével az alatta elha­ladó (m) papírcsíkra diagrammot rajzol. A tok valamely más pontjához csatlakozik az (n) elvezető vezeték. Amint a mérendő két nyomás akként hat a berendezésre, hogy az (f) csőnél a nyomás kisebb, mint az (n) csőnél, a (c) tar­tályban lévő kéneső egy része az (e) csőbe emelkedik a kéneső fölületére ható túlnyo­­következtében. A (c) tartályt viselő terhelése a fölemelt kéneső­mennyiséggel csökken, tehát az edény emelkedik, a mérleg másik karja pedig sü­­lyed, míg a kiszorító a folyadékból annyira ki nem lép, hogy a kiemelkedett része az (e) csőben fölemelkedett folyadékmennyi­ségnek megfeleljen. Ahelyett, hogy a (c) tartályt mozgathatóan és az (e) csövet fix módon alkalmaznok, az ellenkező elrende­zéshez is folyamodhatunk. más mérlegkar j NYOMDA WJB/fe

Next

/
Thumbnails
Contents