51268. lajstromszámú szabadalom • Kerék járművekhez, különsen gépkocsikhoz

MAGY. KIR. SZABADALMI fl|l| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51268. szám. XX/C. OSZTÁLY. Megjelent 1911. évi február lió 23-án. Kerék járművekhez, különösen gépkocsikhoz. IN ÓTA Y BÉLA MAGÁNHIVATALNOK POZSONYBAN. A bejelentés napja 1910 junius hó 7-ike. A találmány tárgya kerék járművekhez, | különösen pediggép kocsikhoz. Ezen kerék lényegileg egy belső és egy külső kerék­ből áll, melyek koszorúi közzé rugalmas anyagból való abroncsok pl. légabroncsok vannak iktatva, úgy hogy az egyik kerék a másik keréken excentrikusán sugárirány­ban elcaúszhatik, azonban szükség esetén központos helyzetében rögzíthető. A kerék ezen kiképezése folytán egy nagy keresztmetszetű abroncs helyett több kisebb keresztmetszetű abroncs alkalmaz­ható, minek folytán az abroncsok kordfelü­letét tetemesen fokozhatjuk, ami viszont azok nagyobb tartósságával jár. Abroncs gyanánt légtömlők vagy tetszőleges kereszt­metszetű tömör vagy üreges abroncsok gummiból vagy más rugalmas anyagból alkalmazhatók. Azon körülmény folytán, hogy az egyik kerék sugárirányban elcsúszhatik, a talaj egyenetlenségei által okozott lökések ha­tása egyáltalán nem vagy csak tetemesen tompítva hat a járműre. A találmány szerinti kerék egy fogana­­tositási alakja a mellékelt rajzon példaké­pen van föltűntetve. Az 1. ábra a találmány szerinti kerék ha­rántmetszete, amelynél a külső kerék su­gárirányban elcsúszhatik. A 2. ábra a keréknek ugyancsak haránt­­metszetét ábrázolja; ezen helyzetben azon­ban a külső kerék el nem csúszhat. A 3. ábra a kerék egy részének előlnézete, míg a 4. ábra a kerék egy részének hosszmet­szete. Az (1) tengelyen ülő (2) agyra a (3) belső kerék van ékelve, amelyet a külső (4) ke­rék vesz körül. A (4) kerék (5) koszorújá­ban és pedig a (3) kerék (6) koszorúja alatt és fölött (7, 7) és (8, 8) légabroncsok vannak elrendezve, amelyek természetesen megfelelő keresztmeszetű, tömör, vagy üre­ges kaucsuk-, gumi- stb. abronccsal helyet­tesíthetők. A külső (4) kerék egy baloldali és egy jobboldali részből áll (1. és 2. ábra). A bal­oldali részt a (9) tárcsa és az erre szege­cselt (10) karimás gyűrű képezi, míg a jobb­oldali részt a (11) tárcsa alkotja, amely annyira meg van nyújtva, hogy a (7, 7) légtömlőket átfogja. A (11) tárcsához a kari­más (12) gyűrű van szögecselve, amely a (11) tárcsa (5) koszorújának egész belső felületét borítja. A (9) tárcsa a (11) tárcsá­val csavarok útján köthető össze. Mint az 1. ábrából látható, az ily módon összeállított (4) kerék a (3) keréken sugár ! irányban elcsúszhatik. A (4) kerék vezeté-NVOMDAHlB/ls

Next

/
Thumbnails
Contents