51256. lajstromszámú szabadalom • Vízemelőberendezés mély kutak számára

Megjelent 1911. évi február hó 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 51256. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Vízemelő berendezés mély kutak számára. DR CERRINA VITTORIO ORVOS TORINOBAN. A bejelentés napja 1910 március hó 21-ike. Elsőbbsége 1909 március hó 23-ika. Azon berendezések, amelyeket a víznek zárt kutakból való fölemelésére oly esetek­ben ajánlottak, midőn a talaj fölött nem lehetett szívó szivattyút elrendezni, vagy pedig gyakorlati okokból a kútban magá­ban sem lehetett szívó és nyomó szivatj’­­tyút alkalmazni, sem egészségi, sem pedig biztonsági tekintetben nem feleltek meg a követelményeknek. Az ajánlott berendezé­sek mindegyikének az a nagy hátránya volt, hogy bonyolult és költséges mecha­nizmusokat kívánt, amelyeknek alkatrészei könnyen elromlottak. A jelen találmány mindezen hátrányokat megszünteti. A mellékelt rajz 1. ábráján a találmány szerinti vízemelő berendezés függélyes metszete, a 2. ábrán pedig a nagyított léptékben raj­zolt vödörnek ugyanilyen metszete látható. A kút nyílása fölött egy célszerűen fém­lemezekből összeállított (b) keret van el­rendezve, mely alkalmas magasságban el­rendezett, fémből készült s két kerek nyí­lással bíró (f) födőlapot, továbbá a kifolyató csövet és a (o) kötéltárcsát hordja, amely­nek a kút nyílása fölött harántirányban fekvő tengelyére egy kézi forgattyú van szerelve. Az (e) kötél mindkét ága mellett egy-egy (d) ütköző van elrendezve, amely a kötéltől függetlenül beállítható, azonban az alább kifejtendő okokból egy meghatá­rozott ponton alul le nem sülyeszthető. Az (a) vödrök, amelyek a találmány tu­­lajdonképeni lényegét képezik, egy-egy ha­rangból állnak, melyek nyílásai lefelé van­nak fordítva, Mindegyik harang nyílásába egy súlyos (h) fenék van némi játékkal illesztve, amelynek körhornyába a harang széle benyúl oly módon, hogy ha a torony­ban víz van, vízzárat alkot, amely a harang belső terét a külső tértől elszigeteli. A ha­rang fölső falába egy fölfelé nyíló (v) sze­lep van illesztve, melynek (o) vezetőrúdja egy (p) úszót hord, míg a szeleprúddal egy a harangra forgathatóan ágyazott (n) kétkarúemelő egyik karja van csuklósán kapcsolva. A fönti berendezésnek rendkívül egy­szerű működési módja a következő : Midőn az egyik, pl. az 1. ábrán jobbról látható vödör leszáll, akkor súlyos feneke folytán szabályosan a víz alá merül anél­kül, hogy fölbillenne. A vödör addig sülyed, míg csak a (p) úszó is a víz fölszíne alá nem merül, amikor is a (v) szelep megnyí­lik és a víz addig ömlik a vödör belsejébe, míg csak azt teljesen meg nem tölti. Ha most a vödröt fölhúzzuk, akkor a (p) úszó­nvomdahibas

Next

/
Thumbnails
Contents